VEILIGE KERK

VEILIGE KERK
In navolging van de landelijke PKN die een aantal jaren geleden een “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale- en gezag relaties” heeft uitgegeven, is in de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel (PGN) van maart 2024 besloten een Veilige Kerk beleid in te richten.

BEWUSTWORDING
terug