Skip to content

In het kort
Aanpassing website
Vanwege een server-upgrade (een vernieuwde versie van de software op de server) is de website op dit moment niet meer volledig.
Veel links komen niet op de juiste pagina's uit. We hebben voorlopig een 'uitgeklede versie' gemaakt en komen binnenkort met een volledig nieuwe website.

De website beheerders,

Wouter Jacques en Anton Sinke
Digitale collecte
Beste gemeenteleden, Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Als u hier klikt wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.Een aandachtspunt hierbij is: De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden wekelijks overgemaakt naar de rekeningenvan onze kerkelijke gemeente.

Wij danken u voor uw gift!

College van diakenen Prot. Gem. Nieuwerkerk ad IJssel

De ZWO commissie
Nieuwe video's via Youtube
De kerk is dicht, maar de boodschap van Christus gaat door! Iedere dag een nieuwe video via YouTube.
We proberen u iedere dag te voorzien van een bemoedigend woord door een van onze predikanten. Om op die manier ons jaarthema ‘omzien’ gestalte te geven. Deze videoblogs staan op ons eigen videokanaal voor de Ringvaartkerk

Hieronder staat de laatste gemaakte videoboodschap. De video’s worden na elkaar afgespeeld:U kunt de video's in het overzicht terug vinden.
'Een teken van leven' van de kindernevendienst
Nu de kerkdiensten niet doorgaan, willen wij jullie graag helpen om thuis aandacht te besteden aan de 40-dagentijd en Pasen. Op www.kindopzondag.nl kun je nu het materiaal voor de komende zondagen zonder inlog downloaden. Hier vind je het verhaal wat altijd in de nevendienst wordt verteld. Ook kan je op deze site digitaal het gezinsboekje gebruiken, met materiaal voor elke dag.
Nu de kerkdiensten niet doorgaan, willen wij jullie graag helpen om thuis aandacht te besteden aan de 40-dagentijd en Pasen. Op www.kindopzondag.nl kun je nu het materiaal voor de komende zondagen zonder inlog downloaden. Hier vind je het verhaal wat altijd in de nevendienst wordt verteld. Ook kan je op deze site digitaal het gezinsboekje gebruiken, met materiaal voor elke dag.
We hebben nog een aantal analoge gezinsboekjes, bouwplaten voor de spaarpot Rainbow, en vastenkaarten voor kinderen. Deze kan je ophalen bij Astrid Vaarties (06-14763119 of voorzitterknd@ringvaartkerk.nl). Samen gaan we op weg naar Pasen!
Update Corona richtlijnen 12 juli 2020
Richtlijnen voor het bezoeken van gemeenteleden

Vanaf de beginperiode waarin de maatregelen van de overheid om het risico op besmetting van kracht zijn, is met de wijkteams afgesproken dat er geen bezoeken gebracht worden. In plaats daarvan is er frequent telefonisch contact naar behoefte en worden kaarten gestuurd. Hoewel hiermee goede ervaringen opgedaan zijn en het frequente contact wordt gewaardeerd, wordt ook de beperking ervaren. Er wordt in deze periode ook wel een bloemetje afgegeven bij verjaardagen of huwelijksjubilea. Inmiddels worden de maatregelen versoepeld en wordt een bezoek onder voorwaarden en als dit wenselijk is weer mogelijk. We moeten hier echter nog voorzichtig mee omgaan omdat het bezoek veelal mensen uit de risicogroep betreft. In zorginstellingen is dit nog niet altijd mogelijk omdat er wellicht beperkt bezoek is toegestaan.

Bezoek aan gemeenteleden kan alleen plaats vinden indien:

de RIVM richtlijnen in acht worden genomen;
het gemeentelid dit wenselijk vindt;
bij het bezoek binnen of buiten de 1.5. meter afstand gerealiseerd kan worden;
het gemeentelid geen verkoudheidsklachten, verhoging of koorts heeft;
de bezoeker geen verkoudheidsklachten, verhoging of koorts heeft;
de hygiënische maatregelen in acht genomen worden, zoals handen wassen;
er geen aansluitende bezoeken afgelegd worden;
de bezoeker verantwoordelijk omgaat met de keuze voor een bezoek;
de bezoeker stelt voor dat hij/zij niets drinkt tijdens het bezoek.
Bij nieuw ingekomen leden kan op afstand bij de deur gesproken worden indien er geen telefoonnummer bekend is om dit vooraf te vragen.
Op deze wijze hopen we de onderlinge verbondenheid binnen onze gemeente weer meer concreet te maken!

Proefvieringen

Vanaf zondag 26 juli zal een aantal proefvieringen worden gehouden. Hiervoor zijn ook duidelijke richtlijnen afgesproken. We hopen dat tegen die tijd ook het streamen technisch goed mogelijk zal zijn; daar wordt op dit moment door een klein team hard aan gewerkt. Ook wordt er momenteel een online aanmeldingsprocedure ontwikkeld, waarbij mensen die graag in zo’n dienst aanwezig willen zijn, zich kunnen opgeven. We hopen daar binnenkort meer concrete informatie over te kunnen geven. Kortom: zowel het bezoekwerk als de vieringen komen in een nieuwe fase, waar we als gemeente naar uit mogen zien!
 

Activiteiten

No current events.

Zoeken