Nieuwe predikant! Nieuwe predikant!
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat ds.Laura Nagelkerke het beroep, dat we als gemeente op 21 mei j.l op haar hebben uitgebracht, van harte heeft aangenomen. Daarmee komt er een einde aan de vacante periode. 
De komende tijd zullen voorbereidingen worden getroffen voor de verbintenisdienst, die op 28 augustus a.s. om 14:30 uur zal plaatsvinden in onze Ringvaartkerk. Wij houden u daarvan op de hoogte!
 
Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderling, de pastoraal medewerker of diaken van uw wijk. U vindt de namen en contactgegevens in het jaarboekje. Ds. Pieter Hoekstra verzorgt in de vacante periode als ambulant predikant het pastoraat in onze gemeente.  Als u contact wenst met de predikant of als u die signalen krijgt uit uw omgeving, dan kunt u ook contact opnemen met Jannie van Bostelen, telefoon 0180 399111/ 0657560466,  e-mail jannievanbostelenboth@planet.nl 
 
Filmpjes om over na te denken... Filmpjes om over na te denken...

Regelmatig verrassen wij u met een videoblog via YouTube. Op die manier proberen we wat stof tot nadenken te geven. Deze videoblogs staan op ons eigen videokanaal voor de Ringvaartkerk. Klik op de afbeelding om alle films te kunnen zien.
 
Open kerk

Open kerk
Iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is de Ringvaartkerk open en staan de koffie en thee klaar. Naast het ontmoeten is er gelegenheid om in de kerkzaal de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken of een lid van de taakgroep pastoraat te spreken.
U bent, jullie zijn allen van harte welkom.
 
 
Kerkdienst live op internet Kerkdienst live op internet
Alle diensten in de Ringvaartkerk worden wekelijks gestreamd, zodat u thuis via de website de  vieringen zowel rechtstreeks als later kunt bekijken. Klik hiervoor op de knop hierboven. Op die manier zijn we als gemeente toch met elkaar verbonden.