ACTIE KERKBALANS 2023 ACTIE KERKBALANS 2023
Actie Kerkbalans 2023


Binnen onze protestantse gemeente kennen we geen contributie, wel vragen we onze kerkleden om een vrijwillige bijdrage omdat de instandhouding van onze kerkelijke gemeente wel kosten en verplichtingen met zich meebrengt. Jaarlijks maken we als kerkelijke gemeente de balans op (Begroting 2023) en vragen wij half januari onze gemeenteleden, die nog niet bijgedragen hebben, tenminste een maal per jaar (tijdens de landelijke actie Kerkbalans) naar vermogen bij te dragen. De hoogte van dat bedrag bepalen de gemeenteleden zelf.  Dat kan in een eenmalige bijdrage, maar ook in (betaal)termijnen waarbij de betaalwijze zelf gekozen kan worden.

De bankgegevens van onze kerkelijke gemeente staan vermeld in ons jaarboekje en zijn ook op de website Ringvaartkerk.nl.


 

 

lees meer ยป
 
Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023 Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023

Tussentijds resultaat van Actie Kerkbalans (10-10-2023)

Het kan u haast niet ontgaan zijn, in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen?

Op dit moment is ongeveer 59,25% aan reacties binnen. We hebben bijna €148.000 toegezegd gekregen, waarvan 79% ontvangen. We hopen op een totaal van minstens € 150.000.
Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
 
Uitleg Kerkelijke bijdrage Uitleg Kerkelijke bijdrage

Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

1. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans. U kunt zelf aangeven welk bedrag u wilt toezeggen, in welke termijn en betaalwijze.  

2. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de onze kerkelijke gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan.

3. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting onze kerkelijke gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

4. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van onze kerkelijke gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL21INGB0674773837 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente Nieuwerkerk ad IJssel via ING.” Vanaf deze iDEAL-tussenrekening wordt de batch (verzameling) met bedragen vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

5. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal onze kerkelijke gemeente gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij idealbetaling ontvangt u van onze kerkelijke gemeente voor elke termijn een email met een link voor betaling van het termijnbedrag. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.