De diensten De diensten

Reguliere diensten

Aanvangstijd ochtenddienst
Zomerperiode: 9.30 uur (vanaf de 1e zondag na het begin van de zomertijd tot en met de 1e zondag na het begin van de wintertijd).
Winterperiode: 10.00 uur (vanaf de 1e zondag na het begin van de wintertijd t/m de 1e zondag na het begin van de zomertijd). 
Tijdens de kerkdienst wordt de gehele liturgie met de te zingen liederen via een beamer getoond.
Na iedere dienst is er de mogelijkheid samen koffie te drinken.


Ochtenddiensten met een speciaal karakter
Een aantal ochtenddiensten heeft een speciaal karakter. Deze diensten worden voorbereid in samenspraak met een werkgroep of commissie. Zo kennen we bijvoorbeeld de scholenzondag, jongerendiensten en diensten die worden voorbereid  met de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) of met de werkgroep Kerk & Israël.

Sunday Half hour
Eens per maand op de 3e zondag  is er op 12:15 uur Sunday Half Hour. Deze korte, krachtige en inspirerende dienst met een boeiende spreker is vooral gericht op jongeren vanaf 16 jaar en voor iedereen die zich jong voelt. In deze diensten verleent de eigen band de muzikale medewerking.

Taizé-vieringen
Vieringen met gebeden, zang en momenten van stilte. Deze vieringen zijn er tweemaal per jaar en beginnen om 17:00 uur; zij worden afwisselend in de Ringvaartkerk of de Josephkerk gehouden.


Zie voor de komende diensten de rechterkolom.
 
terug