Advent en Kerst 2021 Advent en Kerst 2021
In een ander Licht
Alles komt in de toekomst van het kindje Jezus in een ander licht te staan. In de symbolische schikkingen in de Adventstijd en met Kerst wordt het beeld van de zon gebruikt. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een ander licht zet. In de Adventsweken gaat de zon steeds uitbundiger schijnen. En met Kerst staat de zon in volle glorie, het andere Licht breekt aan.
 
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag 2021 Eeuwigheidszondag 2021

In het hart
Gedenken we de overledenen van de gemeente en allen die niet bij namen worden genoemd.
lees meer »
 
Dankdag 2021 Dankdag 2021

De schikking voor deze dankdag is geïnspireerd op de inzameling voor de voedselbank.
Een mand vol met opbrengsten van de rijke oogst van dit land.
We zien de gele vrucht, symbool voor het licht en de warmte van de zon. Zonder dit alles groeit er niets.
De groene ondergrond staat voor het gewone leven, maar ook voor het land waarop dit alles groeit.
Dankbaar zijn we voor deze rijke gaven.
En genoeg om te delen.
(7 november 2021)
 
Zeven wegen van barmhartigheid Zeven wegen van barmhartigheid
Het jaarthema is ‘Opstaan en gaan!’ Hieraan wordt vorm gegeven door stil te staan bij de  zeven wegen van barmhartigheid (zoals beschreven in Mattheüs 25 vers 35).
Barmhartigheid is een actief woord. Het roept op tot actie. Ons hart spreekt en toont liefde als we de wereld in gaan.
In verschillende diensten zullen één of meer barmhartigheden centraal staan.
Lees verder om te zien wat er is gemaakt, gezegd en geschreven.
 
lees meer »
 
Opstaan en gaan! Opstaan en gaan!
Toelichting bij de symbolische schikking ter gelegenheid van startzondag 2021. Aan de hand van de zeven wegen van barmhartigheden (math. 25) wordt invulling gegeven aan het thema 'Opstaan en gaan!'.
lees meer »
 
Emeritaat ds. Peter Treep Emeritaat ds. Peter Treep
Uitleg bij de schikking ter gelegenheid van emeritaat ds. Peter Treep
lees meer »
 
Pinksteren 2021 Pinksteren 2021
Feest van Hoop
Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.

 
lees meer »
 
Afscheid ds. Marjolijn Verschoor Afscheid ds. Marjolijn Verschoor
Uitleg symbolische schikking voor het afscheid van ds. Marjolijn Verschoor
27 maart 2021
lees meer »
 
Veertigdagentijd en Pasen 2021 Veertigdagentijd en Pasen 2021
Ik ben er voor jou!
In de bijbel (Mattheüs 25, 35, 36) worden zeven werken van barmhartigheid genoemd. Deze barmhartigheden staan centraal in de schikkingen in de veertigdagentijd. Barmhartigheid bevat het woord hart. De schikkingen zijn gemaakt in de vorm van een open hart. Een hart dat open staat voor een ander. Zodat de ander ervaart “Ik ben er voor jou!” Jezus spoort een ieder aan om vanuit liefde naar elkaar om te kijken en te zorgen voor elkaar.
 
lees meer »