Pinksteren 2024
20 mei 2024 Pinksteren 2024

Het rood van de bloemen en de rode kaarsen verwijzen naar de discipelen die in vuur en vlam staan.
 
Veertigdagentijd en Pasen 2024
19 feb 2024 Veertigdagentijd en Pasen 2024
De basis van de schikkingen wordt gevormd door een bol, symbool voor ons leven op aarde. Samen genieten, maar ook elkaar troosten en steunen als dat nodig is.
De bol kleurt gedurende de veertigdagentijd vanuit bruin steeds groener. Het Licht dringt door. Jezus laat zien dat God naar mensen omziet En Hij nodigt ons uit om mee te gaan.
In de zuil is de liturgische kleur paars van bezinning en inkeer te zien.
 
lees meer »
 
Advent en Kerst 2023
01 dec 2023 Advent en Kerst 2023
Ga mee! Een nieuw begin
De wegwijzer in de advent schikkingen wijst de weg naar het nieuwe begin; de geboorte van Jezus Christus. De wegwijzer wijst elke week een andere kant op en is paars, de liturgische kleur van verwachting.
Tezamen vormen de vier richtingen van de wegwijzers een ster, de ster die de weg wijst naar de geboorteplaats van Jezus, Bethlehem. Ga je mee?
 
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag 2023
26 nov 2023 Eeuwigheidszondag 2023


Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van overleden gemeenteleden en gedenken we alle mensen die gemist worden. De uitleg bij de schikking is te lezen door op lees meer te klikken.
lees meer »
 
Dankdag 2023
04 nov 2023 Dankdag 2023
Dankdag voor gewas en arbeid.
Zondag 5 november 2023.
 
Ga mee! startzondag 2023
11 sep 2023 Ga mee! startzondag 2023
Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

 
lees meer »