Bankrekeningen Bankrekeningen
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
College van Kerkrentmeesters: 
 
Rekeningnummers
Voor het overmaken van VVB:
 NL13 INGB  0001 6871 01
Voor de Solidariteitskas
 NL77 RABO 0373 7257 01
Voor collectebonnen, giften en overige zaken:
  NL75 RABO 0345 2003 65
College van Diakenen: 
 NL38 RABO 0345 2634 99
Z.W.O.: 
NL89 RABO 0345 2518 14

Wilt u bij het overmaken van een bedrag altijd vermelden waarvoor dit is bestemd?
 
Kerkgeld Kerkgeld
Onze kerkelijke gemeente maakt sinds december 2019 gebruik van een financieel Portaal. Via dit Portaal is het gemakkelijk om digitaal te betalen, bijv. giften of bijdragen te doen aan verschillende doelen of collectebonnen te bestellen en te betalen via het veilige IDEAL-systeem. 
lees meer »
 
ACTIE KERKBALANS 2023 ACTIE KERKBALANS 2023
Actie Kerkbalans 2023
 

 

lees meer »
 
Uitleg Kerkelijke bijdrage Uitleg Kerkelijke bijdrage

Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar onze kerkelijke ggemeente. 

lees meer »
 
Veel gestelde vragen over de  Appostel-app:

Veel gestelde vragen over de  Appostel-app:
1. Moet ik altijd meedoen aan alle collecten? 

Nee, dat is niet nodig. Pas het bedrag aan naar nul en u betaalt niet. (of beter: u betaalt nul) 

2. Kan ik alleen de voorgestelde bedragen bijdragen voor de collecte? 


Nee, u kunt zelf een bedrag kiezen. Kies hiervoor ander bedrag en vul het bedrag in. 
 
lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen
U kunt de volgende collectebonnen aanschaffen:
A=20 bonnen à €0,75 per stuk= € 15,-
B=20 bonnen à €1,00 per stuk= € 20,-
C=20 bonnen à €1,25 per stuk= € 25,-
D=20 bonnen à €2,00 per stuk= € 40,-
E=20 bonnen à €3,00 per stuk= € 60,-

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening NL 75 RABO 0345 2003 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel. Vermeld u hierbij het aantal en de soort bonnen dat u wenst te ontvangen en tevens uw adres. Na ontvangst van uw betaling worden de collectebonnen bij u bezorgd.
Collectebonnen bestellen kan ook digitaal via shop.ringvaartkerk.nl (na te zijn ingelogd) of de APPOSTEL app.
 
Solidariteitskas 2022 Solidariteitskas 2022
U kunt uw bijdrage (€ 12,50 is dus de norm, maar ieder bedrag is welkom) overmaken
op rekening  NL77 RABO 0373 7257 01 onder vermelding van Solidariteitskas 2022.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
lees meer »