Tenaamstelling bij rekeningnummer Stichting Derdengelden ING Tenaamstelling bij rekeningnummer Stichting Derdengelden ING

Bij het introduceren van iDEAL 2.0 heeft de ING-bank hun Stichting Derden Gelden rekeningnummer uitgebreid met nog een nummer. Gemeenteleden kunnen bij het betalen met iDEAL dan de volgende rekeningnummers zien:

* NL21INGB0674773837

* nieuw: NL92INGB0005302809

Indien het nieuwe nummer wordt getoond dan is de tenaamstelling ING Bank iDEAL uit Amsterdam Zuidoost.

Deze omschrijving is correct en betreft een interne rekening van de ING. Vervolgens worden de gelden geboekt op de Stichting Derden Gelden van SKG Collect. Vanaf deze IBAN worden de gelden naar de gemeente overgeboekt.

 
Bankrekeningen Bankrekeningen
Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
College van Kerkrentmeesters: 
 
Rekeningnummers
Voor het overmaken van VVB:
 NL13 INGB  0001 6871 01
Voor de Solidariteitskas
 NL77 RABO 0373 7257 01
Voor collectebonnen, giften en overige zaken:
  NL75 RABO 0345 2003 65
College van Diakenen: 
 NL38 RABO 0345 2634 99
Z.W.O.: 
NL89 RABO 0345 2518 14

Wilt u bij het overmaken van een bedrag altijd vermelden waarvoor dit is bestemd?
 
Collectebonnen Collectebonnen
U kunt de volgende collectebonnen aanschaffen:
A=20 bonnen à €0,75 per stuk= € 15,-
B=20 bonnen à €1,00 per stuk= € 20,-
C=20 bonnen à €1,25 per stuk= € 25,-
D=20 bonnen à €2,00 per stuk= € 40,-
E=20 bonnen à €3,00 per stuk= € 60,-

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening NL 75 RABO 0345 2003 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel. Vermeld u hierbij het aantal en de soort bonnen dat u wenst te ontvangen en tevens uw adres. Na ontvangst van uw betaling worden de collectebonnen bij u bezorgd.
Collectebonnen bestellen kan ook digitaal via shop.ringvaartkerk.nl (na te zijn ingelogd) of de APPOSTEL app.
 
Solidariteitskas 2023 Solidariteitskas 2023
U kunt uw bijdrage (€ 12,50 is dus de norm, maar ieder bedrag is welkom) overmaken
op rekening  NL77 RABO 0373 7257 01 onder vermelding van Solidariteitskas 2023.