Periodieke Gift Periodieke Gift

Belastingvoordeel bij (periodieke) giften

DE PERIODIEKE GIFT, VOOR HETZELFDE GELD SCHENKT U DE KERK MEER!

Als kerk willen we u graag attenderen op de mogelijkheid om extra belastingvoordeel te krijgen bij giften aan onze kerk of diaconie.
Vaak is niet bekend dat het zelfs mogelijk is om uw gift volledig aftrekbaar te maken, in geval u hier een periodieke gift van maakt.
Onderstaande toelichting is gebaseerd op een folder van PKN Nederland over periodieke giften.

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?
Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

DAN KUNT U DE KERK MISSCHIEN MEER GEVEN, ZONDER DAT HET U MEER KOST!

lees meer »
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente:

 
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie:

 
lees meer »