Richtlijnen Zondagsbrief Richtlijnen Zondagsbrief

Richtlijnen voor het inleveren van kopij voor de zondagsbrief. 20221208

Uw mededeling, graag schriftelijk en redactioneel juist opgesteld, met vermelding van de naam van de afzender, moet uiterlijk donderdag om 19.00 uur, ingeleverd zijn via e-mail: zondagsbrief@ringvaartkerk.nl.

De zondagsbrief is bedoeld voor korte, actuele berichtgeving ten behoeve van gemeenteleden voor de komende week en als herinnering voor activiteiten, die de komende week zullen plaatsvinden met een verwijzing naar ‘Over en Weer’ en de website voor meer informatie. Daarom vragen wij u om uw berichten in de eerste plaats naar ‘Over en Weer’ (overenweer@ringvaartkerk.nl) en naar de website (kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl) te sturen, waar uitgebreidere informatie over de activiteit geplaatst kan worden.
Daarnaast kunt u een zeer korte samenvatting van uw bericht naar de zondagsbrief sturen. Voor het plaatsen van berichten op de zondagsbrief gelden de volgende afspraken:

  • De berichtgeving dient kort en zakelijk gehouden te worden. Maximaal 6-8 regels (halve paginabreedte, dit is gelijk aan 4 regels volledige paginabreedte, lettertype Arial, grootte 10). Dit geldt ook voor voorgangers, die hun orde van dienst willen inleiden op de zondagsbrief.
  • Berichten worden (indien gewenst) maximaal 2 weken achter elkaar geplaatst wanneer ruimte beschikbaar is op de zondagsbrief, waarbij berichten van werk/taakgroepen voorrang hebben. Als elke inzender zich aan de bovengenoemde afspraak houdt, is dat waarschijnlijk mogelijk.
  • Het gaat om berichten uitsluitend vanuit/betreffende onze eigen Ringvaartgemeente.
  • Berichtgeving over ziekte van gemeenteleden wordt alleen door predikant of ambtsdragers (taakgroep pastoraat) geplaatst.
  • Overlijdensberichten verschijnen zonder in memoriam, dat wordt door de voorganger voorgelezen en verschijnt ook in Over en Weer.
  • Berichten die ook in ‘Over en Weer’ geplaatst kunnen worden, zoals bedankjes voor attenties, worden niet op de zondagsbrief opgenomen.
  • Berichten over concerten horen niet op de zondagsbrief; voor cursussen geldt dat een aankondiging van de eerste bijeenkomst kort vermeld kan worden, overige informatie kan naar de website en/of het kerkblad.
  • Collecteopbrengsten verschijnen in het kerkblad, niet op de Zondagsbrief.
  • Liedteksten verschijnen op de beamer, niet op de Zondagsbrief. Uitzondering als het een lied betreft dat niet in het liedboek staat. Bij voldoende ruimte op de zondagsbrief kan deze wel worden opgenomen.
  • De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of bij plaatsgebrek niet op te nemen. U wordt van dit laatste uiteraard in kennis gesteld. Vermeld dus altijd duidelijk uw naam.
terug