Werkgroepen Communicatie Werkgroepen Communicatie
De werkgroepen verzorgen een goede actuele nieuwsvoorziening over de gemeente van de reguliere of specifieke activiteiten en bevorderen de beeldvorming van de gemeente in algemene zin. Zij doen dat op een eigentijdse wijze en houden daarbij rekening met de veelkleurigheid en het profiel van onze gemeente. Dit houdt onder andere in dat zij de samenhang en het evenwicht tussen de informatievoorziening van de diverse taak- en werkgroepen in het oog houden. 
Ook verzorgen zij, voor zover mogelijk in samenwerking met de andere kerken, de communicatie naar de locale media. 
De werkgroepen hebben elk een eigen redactie.

Over en Weer
Ons kerkblad ‘Over en Weer’ verschijnt 9 keer per jaar. De re­dac­tie bestaat uit:
Barbara Los–Strijbos
Margo Terlouw
Astrid Vaarties.                                                                                                   

Kopij inleveren per e-mail: overenweer@ringvaartkerk.nl of bij één van de hier genoemde personen aan huis. Verschijningsdata en inleverdata kopij worden ook in Over en Weer vermeld.

Zondagsbrief
Bij toerbeurt wordt de opmaak van de zondagsbrief, die u op zondagmorgen ontvangt, verzorgd door, Jan Koffijberg, Astrid Vaarties of Hans Visser.
Uw mededeling, graag schriftelijk en redactioneel juist opgesteld, met ver­mel­ding van de naam van de afzender, moet uiterlijk donderdag om 19.00 uur, ingeleverd zijn via e-mail: zondagsbrief@ringvaartkerk.nl. Richtlijnen zijn hier te vinden. 

Jaarboekje
Het jaarboekje verschijnt eens in de twee jaar en wel in de maand november. Wijzigingen, correcties en aanvullingen kunt u schriftelijk doorgeven aan de samensteller:
Duco de Jong E: ducodejong67@gmail.com 
per post aan:  Antwoordnummer 555,  2900 WD Nieuwerkerk ad IJssel

Website:  http://www.ringvaartkerk.nl
De website van de kerk is vooral gericht op de te verwachten activiteiten, korte mededelingen en kleine verslagjes. Bij bijzondere gelegenheden (doop, scholenzondag, palmzondag, bevestiging, eeuwigheidszondag, startactiviteiten) zijn er fotoverslagen.
Mist u een kerkdienst, wilt u een preek nog eens naluisteren of wilt u tijdens uw vakantie verbonden blijven met onze gemeente, dan kunt u ‘live’ of later de dienst beluisteren. Kijk bij bijzondere diensten ook eens naar de ‘symbolische schikkingen’ om de liturgische schikking te bewonderen (We streven ernaar om deze al vóór de dienst op de site te hebben).
U vindt op de site ook een algemene presentatie van onze gemeente en een overzicht van de taak- en werkgroepen, contactinformatie, het preekrooster en activiteiten voor de komende weken, ANBI-informatie, nieuws over verschillende acties en het overzicht van de activiteiten van de verschillende taakgroepen. 

Gemeenteleden kunnen een inlogcode aanvragen voor het beveiligde gedeelte van de site. Hier vindt u het archief van ‘Over en Weer’, de zondagsbrief, rapporten, jaarrekeningen, begrotingen en verslagen. Het is mogelijk een digitaal abonnement aan te vragen op de zondagsbrief; stuur in dat geval een mail naar Jan Jakobs: E: zondagsbriefringvaartkerk@gmail.com.

Voeg de site toe aan uw favorieten! Heeft uw werkgroep iets te melden, stuur uw bericht (zo mogelijk met plaatjes) naar E: kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl en wij doen de rest. 

De websitegroep bestaat uit: Jan Jakobs (webbouwer en webbeheerder), Theo Legters (webredacteur), Anton Sinke (webredacteur) en Jan Koffijberg, fotografie.

Website gezamenlijke kerken in Nieuwerkerk: https://www.geloofinnieuwerkerk.nu
Ook de andere kerken in Nieuwerkerk en in de regio hebben regelmatig activiteiten waarbij iedereen welkom is. Op de website van de gezamenlijke kerken uit Nieuwerkerk vindt u alle open kerkelijke activiteiten uit de hele regio in een overzichtelijke agenda, samen met ander nieuws van het kerkelijk erf. Heeft u iets te melden? Stuur een mail naar info@geloofinnieuwerkerk.nu

Kerkfotografen
Bij bijzondere activiteiten maken onze kerkfotografen een fotoverslag ten behoeve van de website of voor het archief. Zij hebben ervaring met het fotograferen met bestaand licht en zullen dus geen flits gebruiken. Ze fotograferen terughoudend en integer en houden rekening met mensen die niet op de foto willen. 
Bij plaatsing op de website wordt goed gelet op de privacy. Zo worden er in de galerij nooit namen genoemd (bijv. van de doopouders of van de bevestigde ambtsdragers), ook niet in de bestandsnamen van de foto’s. Voor het publiceren van een serie wordt (bijv. aan de doopouders) altijd toestemming gevraagd. Het valt niet te voorkomen dat bij een fotoverslag mensen herkenbaar in beeld komen. Ziet u uw foto op de site en heeft u hiertegen bezwaar, geef het door aan E: webmaster@ringvaartkerk.nl en wij verwijderen direct de desbetreffende foto.
De kerkfotografen hebben in de loop der jaren een uitgebreid fotoarchief aangelegd van terugkerende activiteiten. Heeft u als commissie archiefmateriaal nodig (voor publiciteit bijvoorbeeld), dan kunt u altijd een beroep doen op hun beeldmateriaal. Wilt u dat een fotograaf een fotoverslag maakt van uw activiteit, aarzel niet het te vragen.

De kerkfotografen zijn: Jan Koffijberg (j.koffijberg@gmail.com)  en Anton Sinke (sinke@box.nl)
 
terug