Vieringen Heilig Avondmaal Vieringen Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst, in de regel op vier zondagen in het jaar.Bovendien is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering.Kinderen zijn harte welkom om mee te vieren. Van de ouders, die verantwoordelijkheid dragen, wordt verwacht dat zij hun kinderen op de viering voorbereiden. Vanaf groep 3 wordt er vanuit onze gemeente ook kindercathechese aangeboden. Zo worden ze op twee manieren voorbereid op het meedoen aan het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering gebruiken wij een eigen liturgie. Naast wijn is er druivensap.
terug