Veertigdagentijd en Pasen 2024
19 feb 2024 Veertigdagentijd en Pasen 2024
1e zondag 18 februari 2024
Lezing: Marcus 1: 12-15
De bloesemtakken in de schikking verwijzen naar Marcus 1 vers 15, daar zegt Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

 

2e zondag 25 februari 2024
Lezing: Marcus 9: 2-10
Onderaan de bol is het eerste groene mos zichtbaar. In het verhaal van vandaag verwijst dit naar het Licht dat doordringt in de vorm van een boodschap aan Petrus, Jakobus en Johannes (Marcus 9 vers 7b): ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!
De klimop/hedera in de schikking is het symbool van trouw en gehechtheid. Jezus vraagt hen bij het afdalen van de berg om trouw te blijven aan deze boodschap. Ze mochten aan niemand vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.
 

3e zondag 3 maart 2024
Lezing: Johannes 2: 13-22
Handelaren en geldwisselaars staan op het tempelplein. Ogen om te zien, oren om te luisteren, maar er wordt niet gezien en geluisterd. De paarse primula’s symboliseren de donkere ogen waarin het licht niet weerkaatst.
Jonge uitlopende takjes wijzen naar de hemel als teken van de woorden van Jezus (uit vers 19-21) Breek mijn tempel af, ik zal ‘m in drie dagen herbouwen. Verwijzend naar de tempel van zijn lichaam. 

4e zondag 10 maart 2024
Lezing: Johannes 6: 4-15
De bol is nog groener geworden. De liturgische kleur is veranderd naar roze; in de zuil en de roze tulpen. Het Licht breekt steeds verder door en wordt zichtbaarder.
Het verhaal over de vijf broden en twee vissen wordt verbeeld in deze schikking. De klimop/hedera laat Jezus’ trouw zien. Hij geeft de menigte te eten. 

5e zondag 17 maart 2024
Lezing: Johannes 12: 20-33
De bol is deze week groener geworden door de graspolletjes die zijn toegevoegd.
In de bol staan driekleurige viooltjes als symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.


 

6e zondag 24 maart Palmpasen
Lezing: Marcus 11: 1-11
Het verhaal over de intocht, (palm)takken worden op de weg uitgespreid voor Jezus die Jeruzalem binnenrijdt. De bol is groen tot boven toe.
De rode tulpen sluiten aan bij de liturgische kleur. Vandaag is deze rood als teken van recht en Hosanna. ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel!’ 

Witte donderdag 28 maart 2024

Lezingen: Exodus 12: 15-20 / Psalm 116: 7-9 / Johannes 13: 12-30 / Johannes 14: 1, 18-20
Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. Om dit te symboliseren zijn witte bloemetjes en een handdoek in de schikking verwerkt. 

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Lezingen: Johannes 18 en 19 Het lijdensverhaal
Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Jezus wordt gekruisigd. Zijn bloed (de rode bloemen) vloeit bij het  kruis.

 

Stille Zaterdag 30 maart 2024
Lezingen: Genesis 1: 1-5 / Exodus 14: 15- 15: 1 / Jesaja 54: 4-10 / Sefanja 3: 14-20 / Jona 3 / Marcus 16: 1-8
Het thema van de dienst is Van dood naar leven! De groene klimop/hedera om het kruis is het teken van hoop en vertrouwen. Alles op Zijn tijd. Vandaag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat gaat komen, de opstanding van het Licht, de nieuwe morgen. 

Pasen 31 maart 2024
Lezing: Johannes 20: 1-8
Vanuit de opening van de bol laat de stroom van bloemen het nieuwe leven zien. De voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.
Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de
opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven.
Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.
 
terug