Uitleg Kerkelijke bijdrage Uitleg Kerkelijke bijdrage

Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

1. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans. U kunt zelf aangeven welk bedrag u wilt toezeggen, in welke termijn en betaalwijze.  

2. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de onze kerkelijke gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan.

3. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting onze kerkelijke gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

4. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van onze kerkelijke gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL21INGB0674773837 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente Nieuwerkerk ad IJssel via ING.” Vanaf deze iDEAL-tussenrekening wordt de batch (verzameling) met bedragen vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

5. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal onze kerkelijke gemeente gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij idealbetaling ontvangt u van onze kerkelijke gemeente voor elke termijn een email met een link voor betaling van het termijnbedrag. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

terug