Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2024 Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2024


d.d. 28-05-2024.

Het kan u haast niet ontgaan zijn, in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2024 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen?

Op dit moment is ongeveer 65% aan reacties binnen. We hebben € 150.467 toegezegd gekregen, waarvan 59% ontvangen. We hopen op een totaal ontvangst van minstens € 150.000.
 
terug