SKG betaalinstructie SKG betaalinstructie
 • Geschiedenis.
  De informatie die u hier aantreft gaat over vorig jaar. U hoeft hier verder niets mee te doen.

 • Verwerking
  De optie staat nu op nee. U kunt dit zo laten staan.

 • Bedrag
  Hier vult u uw toezegging voor 2024 in (het jaarbedrag)
  Nadat u een bedrag hebt ingevuld, opent zich vervolgens een veld waarin u de termijn(en) kunt aangeven waarin de kerk uw toezegging ontvangt.

 • Bevestiging van de toezegging
  Indien het e-mailadres onjuist is, kunt u dit hier aanpassen.

 • Betaalwijze
  U heeft 3 opties: Bijdrage via email, incasso of overige.

o Bijdrage via email
   Wilt u in meerder termijnen betalen dan zult u per termijn een betalingsemail ontvangen met een iDeal link.

   De iDeal optie is nieuw. Door hiervoor te kiezen, kunt u gelijk uw toezegging overmaken.

   U plaatst hiertoe een kruisje in het veld; Direct bijdrage middels iDeal.
o Incasso. 

   Bij deze optie wordt het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn van uw rekening afgeschreven.
o Overige. 

   Bij deze optie maakt u zelf het toegezegde bedrag op de aangegeven termijn onder vermelding van het betalingskenmerk uit de kolom betaalwijze over aan de kerk.
   Het geld kunt u dan overmaken naar NL 13 INGB 0001 6871 01 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel o.v.v. vvb 2024 en uw geregistreerde nr. 

• In alle gevallen bevestigt u de slotvragen door een kruisje te plaatsen.

terug