Taakgroep Vorming & Toerusting Taakgroep Vorming & Toerusting
Binnen de taakgroep wordt het jaarthema voor onze gemeente uitgedacht, voorbereid en uitgewerkt. Onder de vlag van dit jaarthema organiseert en coördineert de taakgroep gespreksavonden, kringen, excursies, films en leerhuizen. Dit alles wordt gepresenteerd in een handzame folder die aan het begin van het seizoen verspreid wordt met ‘Over en Weer’. Ook ligt het bedenken en organiseren van de startzondag (of het startweekend) in de handen van de taakgroep. 
Heb je plannen of leuke ideeën voor activiteiten binnen de gemeente, neem contact op via: E: taakgroepvt@ringvaartkerk.nl

Leden:              Karel Aardse                                                                                        
                        Sipke Gelling                                                                              
                        Johan Knoester                                                                                   
                        Anton Sinke (voorzitter)                                                                        
                        Ds. Peter Treep                                                                                     

 
terug