Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Overleg taakgroep
De taakgroep Pastoraat behandelt pastorale zaken die de gehele gemeente betreffen. In de taakgroep – die bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, de pastorale ouderlingen, de scriba en de voorzitter – worden de organisatie en uitvoering van de pastorale activiteiten besproken. Daarnaast wordt gewerkt aan de beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van het pastoraat.
Eenmaal per jaar wordt een toerustingsavond georganiseerd voor alle medewerkers van de pastorale teams. 


Tenslotte worden praktische zaken behandeld zoals de in- en uitschrijvingen van gemeenteleden, de verzoeken om inzegening van een huwelijk of een doopaanvraag. De Taakgroep speelt eveneens een rol bij de voorbereiding van de kerkdienst op de Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij de gemeenteleden die overleden zijn herdenken. De taakgroep vergadert 4 keer per jaar. 

Pastorale teams
De gemeente is verdeeld in 12 geografische secties. Deze secties zijn verdeeld over drie wijken: wijk A, wijk B en wijk C  
Iedere wijk heeft één of twee pastorale teams, bestaande uit: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderling, de pastorale wijkmedewerkers en de diakenen. Als er geen ouderling beschikbaar is, coördineert een pastorale wijkmedewerker de activiteiten voor het team. In het jaarboekje zijn de secties met de adressen opgenomen. Daar kunt u zien in welke sectie u bent ingedeeld en welke pastorale medewerkers in uw wijk actief zijn.
Aan de ouderling of pastorale medewerker kunt u aangeven welke vorm van pastoraat u de voorkeur heeft. Dit kan deelname zijn aan een huiskamergesprek, een buurtcontactgroep of een individueel pastoraal gesprek. Bij het bezoekwerk wordt daarmee rekening gehouden. 

Het pastoraat  
De pastorale teams verzorgen het pastoraat voor oudere gemeenteleden, voor leden die te maken hebben met lief en leed of als er behoefte is aan aandacht of ondersteuning. Verder worden nieuw ingekomen leden welkom geheten en is er soms contact met leden die onze gemeente verlaten.
Pastorale gesprekken vinden op verschillende manieren plaats. Zo kunt u voor alle pastorale vragen contact opnemen met uw pastorale medewerker en/of ouderling. Als u dat wenst, schakelen zij de predikant of kerkelijk werker in.in. Natuurlijk kunt u ook zelf de predikant of kerkelijk werker benaderen. De kerkelijk werker richt zich vooral op gemeenteleden vanaf 80 jaar. benaderen. Hij/zij vindt het waardevol om op de hoogte gehouden te worden van blijde of verdrietige gebeurtenissen. Ook vragen voor een persoonlijk gesprek zijn bij hem of haar welkom. 
Daarnaast worden jaarlijks gesprekken over geloof en leven georganiseerd. Voor die gesprekken wordt een onderwerp t.a.v. geloof en/of gemeente zijn (veelal het jaarthema) besproken. 
Gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd door middel van publicaties in de folder van Vorming&Toerusting, Over & Weer en de Zondagsbrief. 

Doelgroeppastoraat
Om de betrokkenheid van de middengeneratie van onze gemeente te stimuleren en te ondersteunen zijn twee ouderlingen met een bijzondere opdracht aangesteld. 

Geboortebezoek
Als gemeente willen we graag delen in de vreugde over de geboorte van een kind. Een geboortekaartje naar de predikant/ouderling en het kerkelijk bureau wordt op prijs gesteld.

Buurtcontactgroepen
De buurtcontactgroepen organiseren allerlei activiteiten, variërend van gespreksavonden tot excursies en barbecues, in bepaalde buurten, secties of groepen.

Contactpersonen

 
Voorzitter   Jannie van Bostelen - Both jannievanbostelenboth@planet.nl   06-57560466
Secretaris  Kees Smit taakgr.pastoraat@gmail.com   0180-315632
Lid moderamen  Ds Laura Nagelkerke-van Wieringen  predikant@ringvaartkerk.nl     06-14189970


 
terug