Taakgroep Jeugd Taakgroep Jeugd
Jeugdoverleg
 Mocht je hier ook aan mee willen werken, voel je welkom en neem contact op met één van ons: 
Maarten Visser                        E: maarten@maartenvisser.nl   
Anita van IJsseldijk  E: anitavanijsseldijk@gmail.com    
Angela Elfrink   E: fam.elfrink@casema.nl  
                                   
Gespreksgroepen voor jongeren en kinderen
1. Kinderleerhuis voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Eén keer per jaar wordt voor de kinderen van de basisschool en hun ouders een Kinderleerhuis­viering gehouden. Alle kinderen werken rondom hetzelfde thema; ook de ouders gaan over dit thema met elkaar in gesprek. Zo wordt op één ochtend geloofskennis overgedragen aan de kinderen en krijgen ouders ondersteuning in de geloofsopvoeding. De kinderen van groep 3 hebben daarnaast in het voorjaar een kinderleerhuis onder begeleiding van de predikanten waarin zij worden voorbereid op de deelname aan de Maaltijd van de Heer. 

2. Aktiviteiten voor kinderen en jongeren
Een aantal keer per jaar organiseren we activiteiten voor onze kinderen en jongeren.
Regelmatig terugkerende activiteiten zijn de PaasChallenge, schaatsen of een gezellige spelletjesavond.

3.  Gespreksgroep jongeren 
Alle jongeren tussen 12 en 17 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan een ‘jongerengespreksgroep’. We komen bij elkaar om te praten en na te denken over wat het geloof betekent en wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Geloven is niet alleen iets voor mensen van boven de veertig. God wil er ook voor jou zijn als je op de middelbare school zit. Deze periode in je leven heb je nodig om te ontdekken wie je bent en wat jij belangrijk vindt.
De jongerengespreksgroep is een plek om te ontdekken wie God voor jou wil zijn. Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag: waar gaat het om in het christelijk geloof en in het leven? Natuurlijk mag je daarbij je eigen mening geven en volop vragen stellen. Zo proberen we met en van elkaar te leren.
De groep wordt in twee delen verdeeld, groep A en groep B. De groep van 12 tot en met 14 jaar is groep A. De groep van 15 tot en met 17 jaar is groep B. Groep A begint om 19.00 uur tot 20.00 uur. Groep B begint om 20.00 uur tot 21.00 uur. We ontmoeten elkaar in ons kerkgebouw. Het is onze bedoeling twee keer een blok van drie avonden aan te bieden. Precieze data worden later gecommuniceerd.

De groepen worden begeleid door: 
Angela Elfrink: fam.elfrink@casema.nl ,                             
                                

4.  18+ gespreksgroep
Jongeren van 18 jaar en ouder nodigen we uit om met leeftijdgenoten te praten over geloofsthema’s. 

Sinterklaascentrale
Onder het motto ’Een feest voor de kinderen hier, wordt een feest voor kinderen daar’ kiest de interkerkelijke organisatie, de Sinterklaascentrale, elk jaar een of meerdere projecten. De opbrengst, die jaarlijks met behulp van vele vrijwilligers wordt verkregen, is hiervoor bestemd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Anita van IJsseldijk: sinterklaas-centrale@hotmail.com  

 
terug