Taakgroep Jeugd Taakgroep Jeugd
Jeugdoverleg
Het jeugdoverleg bestaat uit jeugdouderlingen en betrokken gemeenteleden die zich met het beleid en pastoraat ten aanzien van jongeren tot 30 jaar in de gemeente bezighouden. Zij organiseren activiteiten zoals schaatsen, lasergamen, Sirkelslag, maar ook een steuntje in de rug voor de examenkandidaten door het langsbrengen van een roos in de examenperiode. Mocht je hier ook aan mee willen werken, voel je welkom en neem contact op met één van ons: 
Maarten Visser                        E: maarten@maartenvisser.nl   
Caroline van Vliet   E: carolinevliet@casema.nl                                              
Anita van IJsseldijk  E: anitavanijsseldijk@gmail.com    
Angela Elfrink   E: fam.elfrink@casema.nl  
                                   
Jongerendiensten
Het jeugdoverleg organiseert meerdere keren per jaar een dienst voor en door jongeren. Diverse thema’s die jongeren aanspreken, worden in woord, beeld en muziek behandeld. Wil je hier aan meewerken? Heb je ideeën voor een thema, een sketch of iets dergelijks? Meld je aan bij Maarten Visser. E: maarten@maartenvisser.nl.  

Gespreksgroepen voor jongeren en kinderen
1. Kinderleerhuis voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Eén keer per jaar wordt voor de kinderen van de basisschool en hun ouders een Kinderleerhuis­viering gehouden. Alle kinderen werken rondom hetzelfde thema; ook de ouders gaan over dit thema met elkaar in gesprek. Zo wordt op één ochtend geloofskennis overgedragen aan de kinderen en krijgen ouders ondersteuning in de geloofsopvoeding. De kinderen van groep 3 hebben daarnaast in het voorjaar een kinderleerhuis onder begeleiding van de predikanten waarin zij worden voorbereid op de deelname aan de Maaltijd van de Heer. 

2.  Gespreksgroep jongeren 
Alle jongeren tussen 12 en 17 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan een ‘jongerengespreksgroep’. We komen bij elkaar om te praten en na te denken over wat het geloof betekent en wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Geloven is niet alleen iets voor mensen van boven de veertig. God wil er ook voor jou zijn als je op de middelbare school zit. Deze periode in je leven heb je nodig om te ontdekken wie je bent en wat jij belangrijk vindt.
De jongerengespreksgroep is een plek om te ontdekken wie God voor jou wil zijn. Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag: waar gaat het om in het christelijk geloof en in het leven? Natuurlijk mag je daarbij je eigen mening geven en volop vragen stellen. Zo proberen we met en van elkaar te leren.
De groep wordt in twee delen verdeeld, groep A en groep B. De groep van 12 tot en met 14 jaar is groep A. De groep van 15 tot en met 17 jaar is groep B. Groep A begint om 19.00 uur tot 20.00 uur. Groep B begint om 20.00 uur tot 21.00 uur. We ontmoeten elkaar in ons kerkgebouw. Het is onze bedoeling twee keer een blok van drie avonden aan te bieden. Precieze data worden later gecommuniceerd.

De groepen worden begeleid door: 
Angela Elfrink, E: fam.elfrink@casema.nl ,                             
ds. Peter Treep, E: p.treep@planet.nl.                                     

3.  18+ gespreksgroep
Jongeren van 18 jaar en ouder nodigen we uit om met leeftijdgenoten te praten over geloofsthema’s. De gesprekskring staat onder leiding van ds. Marjolijn Verschoor. Voor meer informatie: E: m.verschoor@hetnet.nl

Sinterklaascentrale
Onder het motto ’Een feest voor de kinderen hier, wordt een feest voor kinderen daar’ kiest de interkerkelijke organisatie, de Sinterklaascentrale, elk jaar een of meerdere projecten. De opbrengst, die jaarlijks met behulp van vele vrijwilligers wordt verkregen, is hiervoor bestemd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Anita van IJsseldijk           E: sinterklaas-centrale@hotmail.com  

 
terug