Missionaire arbeid Missionaire arbeid
De praktische missionaire arbeid van de RIngvaartkerkgemeente wordt door de diaconie weerspiegeld in diverse activiteiten:

1. Het organiseren van kledinginzamelingacties
2. Het inzamelen van voedsel voor de voedselbanken
3. Het participeren in activiteiten, opgezet door de deelnemende kerken in het dorp. Zie daarvoor de website https://www.geloofinnieuwerkerk.nu
4. Het betrokken zijn bij de opzet en organisatie van Alphacursussen om mensen met het evangelie in aanraking te brengen. Elk najaar wordt samen met de Hervormde Gemeente een Alpha-cursus georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. In de cursus worden de basisbeginselen van het christelijk geloof behandeld. In het voorjaar van elk kalenderjaar wordt een vervolgcursus op de Alpha-cursus georganiseerd. Hierover kan Rien van Beuzekom
u meer vertellen of via www.alphanieuwerkerk.nl.
5. Het maandelijks organiseren van een boekenmarkt met vrije inloop voor iedereen, en waar ruimte is voor koffie met gebak en een goed gesprek.
 
terug