Lid worden? Lid worden?
Inschrijven als lid van de PKN
Hoe word je lid van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel?
De Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel kent 6 soorten leden: doopleden, belijdende leden, voorkeurleden, gastleden, meegeregistreerden en belangstellenden.
 
Doopleden zijn als kind of als volwassene gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen voor hen die als  dooplid van onze gemeente ingeschreven willen worden.
 
Belijdende leden hebben belijdenis van hun geloof afgelegd en zijn ook altijd gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd voor hen die belijdend lid van onze gemeente willen worden.
 
Voorkeurleden zijn doopleden of belijdende leden die ingeschreven staan in een andere (vaak geografische) gemeente, en bij ons (niet geografische gemeente) ingeschreven willen zijn, omdat zij zich bij onze gemeente betrokken voelen. Ze worden dan in onze gemeente als "voorkeurlid" ingeschreven.

Gastleden zijn leden die ingeschreven staan in een ander kerkgenootschap, en ook bij ons ingeschreven willen zijn, omdat zij zich bij onze gemeente betrokken voelen. Ze worden dan in onze gemeente als "gastlid" ingeschreven.
 
Meegeregistreerden zijn mensen binnen het gezin die zich op een of andere manier met ons verbonden voelen. Wie zijn dit? Dat kan bv een partner zijn van iemand die wel lid is van de kerk, of kinderen van wie een of beide ouders als lid staan ingeschreven.

Belangstellenden zijn mensen die geregeld in een van onze wijkgemeenten de kerkdienst bezoeken, maar (nog )geen formele stap hebben genomen om zich als lid te laten inschrijven, kunnen zich als belangstellende laten registreren. Officieel staat men dan als “vriend” geregistreerd.

Voor inschrijving kunt u het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau:
e-mail: kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl
tel. 0180-315320. 
 
Uitschrijven als lid van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel
Als u niet langer lid wilt zijn van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk ad IJssel. kunt u het beste contact opnemen met het kerkelijk bureau. U ontvangt dan een uitschrijfformulier, dat u kunt ondertekenen. Uw registratie wordt dan ook uit de landelijke kerk (PKN) verwijderd. De uitschrijving kan altijd weer teruggedraaid worden.
 
Overschrijven naar een andere gemeente
Het komt voor, dat men zich beter thuis voelt in een andere PKN kerk buiten Nieuwerkerk ad IJssel. In dat geval kunt u een zgn. “voorkeurlidmaatschap” aanvragen via het kerkelijk bureau.
 
Verhuizing
Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, verhuizen uw kerkelijke gegevens met u mee. Dit is mogelijk, omdat de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) gerechtigd is om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die met een zogenaamde “SILA-stip” zijn gemarkeerd.
Als u niet in de SILA – administratie wilt staan, kunt u bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient u schriftelijk of per mail doen onder vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en adresgegevens. De SILA zal dan uw gegevens niet meer door geven bij verhuizing. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw nieuwe adres aan de plaatselijke gemeente.  SILA geeft niet alleen de verhuizingen door aan de plaatselijke gemeente, maar ook de overlijdens.  Meer informatie vindt u op www.sila.nl
terug