Op zoek naar een Kerkelijk Werker Op zoek naar een Kerkelijk Werker

De Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (Ringvaartkerk) zoekt een
Kerkelijk Werker in het ambt van pastoraal ouderling met een aanstelling van 18 uur per week voor de periode van minimaal 2 jaar tot maximaal 3 jaar.


Wie wij zijn als gemeente

De PGN is een gemeente waarin het ontmoeten in en rondom de vieringen en in de vele andere activiteiten centraal staat. Er is ruimte voor een brede diversiteit aan geloofservaringen. De gemeente staat midden in de maatschappij, hecht veel waarde aan het omzien naar elkaar en stelt zich uitnodigend en ondersteunend op naar de omgeving dichtbij en verder weg. Delen, dienen, leren en vieren staan centraal, de Bijbel is hierbij de inspiratiebron.

Uw belangrijkste taken
 • u ziet in het ouderenpastoraat om naar gemeenteleden, u staat naast hen bij geloofs- en levensvragen tijdens bezoeken en bijeenkomsten voor ouderen;
 • u ondersteunt gemeenteleden en familie rondom het overlijden en de uitvaart;
 • u gaat (circa 10 x per jaar) voor in vieringen waarin u vanuit de Bijbelse bron de gemeente inspireert voor het dagelijks leven;
 • u ondersteunt en stimuleert gemeenteleden en vrijwilligers in het onderlinge pastoraat en u erkent en verbindt daarbij de diversiteit in de gemeente.
Kernkwaliteiten

U bent
 • invoelend en verbindend vanuit een persoonlijke geloofsbeleving bij de uitvoering van het pastoraat;
 • ondernemend en stimulerend in de samenwerking met de pastorale teams en gemeenteleden;
 • inspirerend bij de vormgeving van de vieringen, de Bijbeluitleg en de verbinding met het dagelijkse leven.

Wat wij bieden
 • samenwerking met een predikant;
 • een betrokken gemeente waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit;
 • een licht en transparant (gemoderniseerd) kerkgebouw met ruimte voor ontmoeting;
 • samenwerking met een betrokken kerkenraad, taakgroep pastoraat/pastorale wijkteams en predikant.
Op onze website https://www.ringvaartkerk.nl  vindt u informatie over onze gemeente.
Via deze link kunt de functiebeschrijving, het profiel van onze gemeente en het beleidsplan lezen.
U kunt het ook opvragen bij de sollicitatiecommissie. Als dit u aanspreekt, nodigen wij u uit om met ons contact op te nemen en in uw reactie uw motivatie voor onze gemeente aan te geven met beschrijving van uw ervaring. Deze kunt u tot uiterlijk 15 januari per mail verzenden naar de sollicitatiecommissie jannievanbostelenboth@planet.nl of  per post naar J.A. van Bostelen-Both, Verdipad 33 2912 XL Nieuwerkerk aan den IJssel.
Wilt u nog nadere toelichting, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Jannie van Bostelen-Both, telefoon 06-57560466.

Nadere toelichting op de advertentie voor gemeenteleden
 
terug