zondag 2 juni 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Dhr. Theo Legters
Tekst(en): 1 Koningen 2: 1-4 en Marcus 2:23-3:6
Organist: Arjan van DrielThema: Regels zijn regels. Toch?
David geeft zijn zoon Salomo een paar dringende adviezen om God aan zijn zijde te houden. Je houden aan regels en afspraken zorgen voor een overzichtelijk leven. Jezus geeft heel ándere adviezen aan de Farizeeën; adviezen, die zelfs levens hebben gered...

Met medewerking van de Cantorij.
Liederen: Psalm 103
:1 en 9; Lobet den Herren (cantorij);Tussentijds 3: 1, 2 en 6 (cantorij); Lied 313: 1 en 4;Lied 973: 1 tm 4; Slotlied: 969:1 tm 4; Gezongen Zegen: Psalmen Anders 134B 1(cantorij), 2 en 3 (allen).
 

terug