zondag 10 december 2023 om 10:00

Eredienst
Voorganger(s): J.J. Blok Wageningen
Tekst(en): Deuteronomium 30: 11 - 20 en 1 Corinthiërs 13: 1 - 13
Organist: Arie Baars

Lezingen: Lucas 1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus

De wegaanwijzer staat deze week naar links gericht naar Maria, de aanstaande moeder van Jezus die traditioneel links naast Jezus wordt afgebeeld.
In de schikking zijn takken van de levensboom (Thuja) verwerkt, passend bij de eerste twee adventsweken die in het teken staan van de aankondiging van nieuw leven.
De levensboom, ook wel boom van goed en kwaad genoemd, is een groenblijvende, geurende boom, wat onsterfelijkheid symboliseert. De rustgevende werking van de aromatische olie van de levensboom kan helpen op de reis.

Op weg zijn,
over het levenspad,
Jezus komt en
aan Hem is de toekomst.
Ga je mee?

terug