zondag 16 januari 2022 om 10:00 uur

eredienst
Voorganger(s): Dhr. Cornelis Cornelisse
Tekst(en): Lucas 1: 47-55, Johannes 2: 1-11
Ouderling(en): Teun Boele
Organist: Arjan van Driel

Vanmorgen vieren we de tweede zondag van Epifanie.
Jezus ‘verschijnt’ in ons leven. Op de bruiloft Kana komt voor het eerst aan het licht wat Hij op aarde gaat doen. Het feest van menselijk geluk mag niet in het water vallen. Maria speelt een bijzondere rol in dit verhaal en daarom luisteren we ook naar haar lofzang, een volop messiaans loflied. Wat mensen zoals Maria van God ervaren, geeft hen hoop voor de toekomst. Zó krijgen ook wij visie op Gods rijk dat komt. Dan worden de eersten de laatsten, dan wordt de macht van het kwaad definitief doorbroken. Maar wij worden, zolang het nog niet zover is, aan het werk gezet met als opdracht de woorden van Maria: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is! Dat willen wij in deze dienst opnieuw ontdekken en beleven als iets feestelijks.

We zingen psalm 33: ‘Juicht voor de HEER, want Hij sprak en het was er. Hij heeft recht en gerechtigheid lief’. Lied 517 is een bewerking door Sytze de Vries van een typisch lied voor Epifanie: Christus verschijnt in onze tijd, nooit gaan wij meer verloren voor God in eeuwigheid. Een vrolijk videootje over de bruiloft in Kana wordt ook in de kindernevendienst online vertoond. Na de eerste lezing Luc. 1 : 47-55 zingen we ‘Magnificat’, een lied uit Taizé met als uitgangspunt de eerste regel van de lofzang van Maria.  Vervolgens lezen we Joh. 2: 1 – 11. Na de overweging zingen we geen lied maar luisteren we naar meditatief orgelspel met een gedicht van Alfred Bronswijk.

Wij zijn de bruilofsmensen,
bewoners van nieuw land.
Wij gaan voorbij aan grenzen
van vroeger zinsverband.
Wij drinken wijn en dromen
van ’t Messiaanse rijk
En zien de toekomst komen:
Gods eigen koninkrijk.

Nu mogen wij gaan bouwen
aan wat hier eens moet zijn:
een wereld vol vertrouwen,
een mensheid zonder pijn.
Een aarde, waar de vrede
volwassen worden mag.
De wijn van straks én heden:
De Messiaanse dag.

Lied 525 is ons slotlied, een feestelijk danslied: Wij willen van harte vrolijk zijn met Jezus en met Maria.
 

terug