De originele foto's zijn voor gemeenteleden bij de kerkfotograaf op te vragen.
Doorstroomdienst 2024

Alle jongeren van groep acht van de basisschool zijn geslaagd voor hun kindernevendienst-tijd en mogen doorstromen naar de jeugdkerk. Ze werden nadrukkelijk in het zonnetje gezet op 7 juli.

Bekijk alle foto's
 
Pinkst'Art in de Ringvaartkerk

Pinksteren. Een mooi versierde kerk met een ring met rode veertjes, rode kaarsen en een rood liturgisch bloemstuk.
Na de dienst was de opening van Pinkst'Art. Een collectie van lokale kunstenaars was opgesteld in de Ringvaartkerk.
Een mooie aansluiting bij het jaarthema 'Open kerk'.

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2024

Zondag 31 maart 2024, 1e Paasdag. In een volle kerk, waar mensen ook in de hal de dienst meemaakten,
legden Merel en Dennis belijdenis van hun geloof af. Dennis werd daarbij ook gedoopt.
In deze bijzondere en vooral feestelijke dienst waren veel gemeenteleden hier getuige van.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 24 maart 2024

In de dienst met Palmpasen hadden de kinderen achter de schermen een grote rol; er moesten palmpaasstokken gemaakt worden! Na de dienst liepen ze een ererondje in de kerk zodat iedereen de stokken goed kon zien. Hierbij een impressie.

Bekijk alle foto's
 
Scholenzondag 2024

In een bomvolle kerk werd op 28 januari scholenzondag gevierd. De hele kerk was versierd met tekeningen, knipsels, schilderijen, gedichten en knutselwerkjes. Hierbij een impressie

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2023

Zondag 26 november was Eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar werden alle 19 namen van de overledenen genoemd. Veel familie en gemeenteleden hebben de dienst bijgewoond. Elk gemeentelid kon ook een waxinelichtje aansteken. Het was een mooie, troostvolle dienst.

Bekijk alle foto's
 
Voedselbank actie 2023

Voedselbank actie groot succes!
Zoals elk jaar wilde de diaconie aandacht besteden aan Dankdag voor gewas en arbeid. U kwam in grote getale voedsel brengen voor de voedselbank. Totaal maar liefst 48 dozen zijn gevuld met allerlei artikelen. Stichting Zuidplas Helpt heeft de dozen in ontvangst genomen. Iedereen hartelijk dank!


 

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 15 oktober 2023

Een fotoreportage van de doopdienst op zondag 15 oktober 2023, waarin Lizzy werd gedoopt. Een feestelijke dienst van jong tot oud met begeleiding op orgel en door de band

Bekijk alle foto's
 
Start seizoen 2023-2024

Zaterdag 9 september was de start van het nieuwe seizoen met 's morgens de boekenmarkt, 's middags een bezoek aan de stiltetuin in Zevenhuizen en 's avond tapas eten voor zo'n 70 mensen.
Zondag 10 september werden nieuwe ambsdragers bevestigd in een feestelijke dienst voor jong en oud met medewerking van Anthem.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 20 augustus 2023

Op 20 augustus was er een kleurrijke dienst van jong tot oud met als thema: En God zag dat het GOED was. Achter in de kerkzaal waren de kinderen met hun eigen ' schepping' bezig 

Bekijk alle foto's
 
Scholenzondag 2023

Scholenzondag 2023. Een scholenzondag met dit jaar weer echte werkjes van de kinderen in de kerk. Het was een feestelijke dienst met mooie liederen, begeleiding op het orgel en zang door de band 'Jong tot Oud'. Jongeren in Actie gaf uitleg van hun project en na de dienst was er taartverkoop.

Bekijk alle foto's
 
Kerkcafé

24 april 2023 was er kerkcafé in het kader van de Jongeren in Actie. De jongeren organiseerden een quiz, wat veel bezoekers trok. De opbreng van de drankjes was voor hun reis naar Gambia.

Bekijk alle foto's
 
Kerstfeest ouderen 16 december 2022

Fotoverslag van de gezamenlijke kerstviering (RK en PGN) voor ouderen op vrijdag 16 december 2022 met een enorme inzet van alle vrijwilligers van beide kerkgenootschappen.(Hans Verhoeff)

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst 11 december 2022

Fotoverslag van de 3e Adventdienst waarin Xemm werd gedoopt. Een feestelijke dienst van jong tot oud met ondersteuning van de band.

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2022

Zondag 20 november was Eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar werden alle 22 namen van de overledenen genoemd. Dit jaar konden weer veel familie en gemeenteleden de dienst bijwonen. Het was een mooie, troostvolle dienst.

Bekijk alle foto's
 
Doopdienst

Zondag 9 oktober was er na lange tijd weer een doopdienst. De drie dopelingen kwamen zelf de kerkzaal binnenlopen!
Een feestelijke dienst rondom het thema van de ark van Noach.
Met muzikale begeleiding op orgel, van de band met piano en zang van een van de doopouders.

Bekijk alle foto's
 
Informeel afscheid van Pieter Hoekstra

Zondag 18 september was er na de dienst de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen van Pieter Hoekstra. Tijdens de dienst werd hij ook al in het zonnetje gezet door Cornella Visser (voorzitter kerkenraad) en Anita van IJsseldijk (kindernevendienst/symbolische schikkingen).
Hierbij een impressie.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022

De start van het seizoen was een feestelijke dienst met: optreden van Anthem, de band, herbevestiging en verlenging ambtdragers, een bijzondere symbolische schikking en een solarlamp voor de kindernevendienst.

Bekijk alle foto's
 
Verbintenisdienst ds. Laura Nagelkerke

In een bijzondere dienst is ds. Laura Nagelkerke door ds. Nico de Lange verbonden als predikant aan de Ringvaartkerk.
Het was een druk bezochte dienst, waarbij ook veel genodigden en (oud)-predikanten aanwezig waren.
Een fraaie met bloemen versierde kerk, een symbolische schikking, enkele toespraken en cadeautjes van de kindernevendienst maakten de dienst helemaal feestelijk.

Bekijk alle foto's
 
Scholenzondag 2022Scholenzondag 2022. Een bijzondere scholenzondag dit jaar. De kinderen van de scholen maakten geen werkjes om op te hangen in de kerkzaal, maar maakten met elkaar in de klassen video-opnames.
Daarvan zijn enkele beelden te zien naast andere foto's uit de kerkzaal. De feestelijke dienst werd opgeluisterd door orgelspel en de band Jong en Oud.

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2021

Zondag 21 november was Eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle overledenen herdacht. Doordat ook dit jaar maar weinig mensen de dienst konden bijwonen, werd de kerk ook 's middags opengesteld zodat iedereen een kaarsje aan kon steken en een overledene kon herdenken.

Bekijk alle foto's
 
Snertlunch 2021

Ook dit jaar was een snertlunch en een snertdiner gepland. Beide gingen niet door en konden mensen, net als vorig jaar, een emmertje snert afhalen.
De snert werd op donderdag gemaakt en vrijdag was gelegenheid om de emmertjes op te halen.

Bekijk alle foto's
 
Kerkcafé afscheid Peter Treep

Zaterdag 2 oktober was er dan toch een informeel afscheid van Peter Treep als predikant, waarbij we – op vertoon van de Covid-QR-code – geen afstand meer hoefden te houden.

Bekijk alle foto's
 
Barbecue

Voorafgaand aan het afscheid van Peter Treep was er de jaarlijkse (uitgestelde) barbecue.
Het was een feest om zoveel mensen bij elkaar te zien.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid Marjolijn Verschoor

Zaterdag 27 maart werd op informele wijze afscheid genomen van ds. Marjolijn Verschoor onder het thema 'op de thee bij Marjolijn'. In estafettevorm kwamen achtereenvolgens vertegenwoordigers van verschillende taak/werkgroepen langs waar Marjolijn intensief mee heeft samengewerkt. Iedereen had zo een eigen verhaal en bracht ook nog wat mee...

Bekijk alle foto's
 
Nieuwjaarswensenwand

Om elkaar fysiek een goed jaar te wensen is lastig. Daarom deze digitale 'muur' met nieuwjaarswensen. Wil je ook je wens toevoegen? Stuur dan een mail met je wens naar taakgroepvt@ringvaartkerk.nl

Bekijk alle foto's
 
Afscheid koster/beheerder Kees Bloot

Na 40 jaar koster/beheerder te zijn geweest – eerst van De Bron, vervolgens van de ringvaartkerk – heeft Kees in de dienst van 20 december 2020 afscheid genomen. Dat ging gepaard met een blijk van waardering van de Protestantse gemeente en met het verlenen van de hoogste onderscheiding van de landelijke Vereniging van Kerkrentmeesters.

Bekijk alle foto's
 
Snertlunch

De traditionele snertlunch trekt meestal meer dan 70 mensen naar de Ringvaartkerk. Wat nu in de coronatijd, hoe doe je dat coronaproof?  
Met een aangepaste opzet waren er uiteindelijk bijna 100 bestellingen. Op vrijdag was het een komen en gaan om de emmertjes met soep en roggebrood met spek volgens afspraak op te halen. Leuke solo-gesprekjes, geen oploop. 
De mensen van Jongeren In Actie verzorgden op zaterdag de bezorging. Zij mogen de opbrengst gebruiken bij hun “Goede Doel”. De voorbereiding verliep volgens (goedgekeurd) plan. De napret bestond uit vele appjes, mailtjes en foto’s. Dat motiveert en geeft binding (tja erwtensoep hè).
 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november was Eeuwigheidszondag. op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle overledenen herdacht. Doordat er dit jaar maar weinig mensen in de dienst bij konden zijn werd de kerk ook 's middags opengesteld zodat iedereen een kaarsje aan kon steken en een overledene kon herdenken. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Bekijk alle foto's
 
Voedselbankactie 2020

Voedselbankactie groot succes!
Zoals elk jaar wilde de diaconie aandacht besteden aan Dankdag voor gewas en arbeid. Dit jaar was het door corona een extra uitdaging om alles goed te laten verlopen, Maar zelfs in coronatijd kwam u in grote getale voedsel brengen voor de voedselbank. Ook de leden van de St. Joseph parochie wisten de Ringvaartkerk te vinden om hun bijdrage aan de inzamelingsactie af te geven. Namens de voedselbank in Rotterdam en Stichting ” Zuidplas Helpt” willen wij een ieder, die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze actie, hartelijk bedanken!
 

Bekijk alle foto's
 
Startweek 2020

Tijdens de startweek (7-13 september j.l.) werden er met verschillende gemeenteleden   verschillende activiteiten gedaan die gepresenteerd werden tijdens de startzondag. Op maandag zongen gemeenteleden de liederen in voor de dienst, op dinsdag was er verdieping tav de lezingen werden deze opgenomen. Woensdagmiddag gingen de kinderen aan de slag. Donderdag meditatie en gebeden en vrijdag de start van het jongerenproject.

Bekijk alle foto's
 
Scholenzondag 2024

In een bomvolle kerk werd op 28 januari scholenzondag gevierd. De hele kerk was volgehangen met door de kinderen gemaakte tekeningen, knipsels, schilderwerk, gedichten en knutselwerkjes. Hierbij een impressie van de dienst.

Bekijk alle foto's