Richtlijnen Over en Weer Richtlijnen Over en Weer

Richtlijnen voor het inleveren van kopij aan overenweer@ringvaartkerk.nl.
De kopij aanleveren als bijlage en tekst niet in de e-mail. Met uitzondering van kleine berichten.
  • Bij voorkeur tabellen in Word en niet in Excel 
  • Links uitlijnen
  • Platte tekst met hele regels; dus niet aanleveren in kolommen en geen enters (harde returns) in de doorlopende zinnen
  • Bij een nieuwe alinea graag wel enters (harde returns) gebruiken Enkele regelafstand
  • Geen tekst in kleur
  • Tekst staand (portrait); niet liggend (landscape) Afkorting voor de heer: dhr. en voor mevrouw: mw.
  • Aanleverspecificaties foto’s en afbeeldingen
  • Omdat de Over en Weer in gedrukte vorm verschijnt, willen wij u graag wijzen op het volgende: de foto’s en afbeeldingen moeten aan bepaalde eisen voldoen om ze goed te kunnen drukken. Vooral het aantal pixels is belangrijk: een foto op een breedte van 1 kolom moet ca. 1.000 pixels breed zijn, een foto over 2 kolommen ca. 2.000 pixels en een foto over de hele breedte van het blad ca. 3.000 pixels. Ook is het fijn als de foto scherp is en niet bewogen en dat deze goed belicht is.

Zoek je afbeeldingen via Google, maak dan gebruik van het tabblad ‘tool’ en selecteer bij grootte ‘groot’; dan krijg je gelijk de grotere afbeeldingen te zien. Met je muis boven een afbeelding krijg je te zien hoeveel pixels het bestand is. Let wel op of de afbeelding vrij te gebruiken is (daar is ook een tabblad voor met ‘gebruiksrechten’)

Ook is het belangrijk om foto’s los aan te leveren, dus niet ingesloten in een Worddocument, bij

E-mails en kopij

In het onderwerp van de e-mail het onderwerp vermelden en niet b.v. Over en Weer januari. Dat is te algemeen en wordt veel gebruikt
Het bijgevoegde (word)document een duidelijk naam geven. Ook niet b.v. Over en Weer januari
Alleen definitieve berichten insturen; insturen van diverse versies kan ertoe leiden dat er een foute versie wordt geplaatst

o Indien er toch nog een wijziging komt, aangeven wat is gewijzigd.

Bekijk de inleverdata van kopij voor 2024

terug