ZWO-project

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
ZWO-project

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
Met dit thema is er dit jaar een nieuw ZWO‐project van start gegaan. Moldavië is het armste land van Europa.

Veel kinderen worden aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen, anderen hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Getrainde vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport‐ en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Zij verdienen onze steun!

In de veertig dagen voor Pasen hebben we met uw hulp symbolisch aan een ‘huis gebouwd’ waarin kinderen worden opgevangen. Het is bedoeld als een soort BSO en heel hard nodig om kinderen uit hun vaak slechte en hopeloze thuissituatie te halen.

Met uw steun geeft u kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht.

U kunt het project ook steunen door producten uit Moldavië te kopen. Tijdens de boekenbeurs in de Ringvaartkerk is er gelegenheid om wijn, thee en honing te kopen of te bestellen. Met uw aankoop steunt u de lokale productie in Moldavië en het ZWO‐project.

 

Namens de ZWO‐groep, Arie van Bostelen

 

terug