Profiel van de predikant Profiel van de predikant
De kerkenraad heeft - gehoord de gemeente - dit profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. 
terug