Veertigdagentijd en Pasen 2020 Veertigdagentijd en Pasen 2020
1e zondag Veertigdagentijd 1 maart 2020
Stel je voor (Exodus 3: 1-18)
Bij de brandende doornstruik komt Mozes oog in oog te staan met de Andere Werkelijkheid die niet verbrandt en verteert, zoals de macht van de Farao. De verschijning van God wordt onmiddellijk gekoppeld aan menselijke bevrijding. Het vuur van de Eeuwige springt over, er komt beweging in een doodssituatie. Mozes wordt door het vuur, verbeeld met vlammende bloemen, geroepen om op te staan uit de dood en de weg naar het leven te gaan. Hij moet de bevrijding gaan brengen. 


 

2e zondag Veertigdagentijd 8 maart 2020
Op weg naar Egypte (Exodus 4: 18-31)
Mozes gaat met Aäron naar Egypte om de dwangarbeiders te melden dat God zich over hen ontfermt en hen zal bevrijden. De trouw van God is verbeeld in de klimop. Deze plant zoekt het licht en is groen, de kleur vanleven, zomer en winter. In het oog van de schikking ziet u een rode bloem, het verwijst naar het bloed van het verbond.

 
3e zondag Veertigdagentijd 15 maart 2020
Hoor je me (Exodus 6: 2-9 + 6: 27- 7:7)
God praat met Mozes. Mozes praat met het volk, maar dit is zo moedeloos en murw geslagen door de dwangarbeid dat zij er geen heil in ziet en zich van Mozes afwend. Midden in deze puinhoop roept God Mozes en Aäron op, om de staf van het leiderschap op zich te nemen en de farao te vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. De stenen symboliseren de puinhoop. De klimop verwijst naar het altijddurende verbond van leven in het licht van de Eeuwige. Goed leiderschap richt zich op het leven en welzijn van de ander en blijft daaraan trouw.


 
4e zondag Veertigdagentijd 22 maart 2020
Laat mijn volk gaan (Exodus 7: 8-25)
Vandaag is het roze zondag. De liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Het witte licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter. De stip van de horizon is nu een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend en verkondigen de komende lente.

 
5e zondag Veertigdagentijd 29 maart 2020
Kracht van boven (Exodus 9: 13-35)
Na het licht van roze zondag terug naar de werkelijkheid. Mozes gaat opnieuw naar de farao. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel. Door het natuurgeweld wordt een deel van de oogst vernield. Gerst is het eerste graan dat rijpt. De Farao wordt diep in de economie getroffen. Wie zien de witte hagelstenen en het geknakte graan. Het basisvoedsel in de tijd van de Bijbel. Minder graan betekent meestal hongersnood. Gaan wij nog wel goed met onze aarde om of hongeren wij haar uit?


 
6e zondag Veertigdagentijd 5 april 2020
Wordt het nu anders? (Exodus 11: 1-10)
Er is geen toekomst meer voor een onrechtvaardig regime. God zal Israël en ons leiden naar een aarde waar het leven van de schepping centraal staan en niet het onrecht, de uitputting en vernietiging, in de schikking weergegeven in een prikkelplant. Het leven uit de Bron heeft het laatste woord en is al te zien in een bloem in de knop.


 
Witte Donderdag 9 april 2020
Voetwassing 
Het wit in de bloemen verwijst naar de kleur van het licht dat ons omgeeft. De opgerolde doek verwijst naar de doek,waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde, waarna hij het avondmaal instelde.


 
Goede Vrijdag 10 april 2020
Als alles gezegd is, past alleen de eenvoud van de drie kruisen.


 

Stille Zaterdag 11 april 2020
Het is stil rond het graf. Iedereen treurt.
Maar onder het doek gloort een nieuw begin. Pasen.

 
Pasen 12 april 2020
Opstanding van Jezus (Exodus 14: 15-15:1a)
In dit verhaal horen we dat de Israëlieten door de zee trekken. Een weg naar de toekomst. Het is bijzonder om dit verhaal op paasmorgen te lezen. Zoals Mozes en de Israëlieten door het water trekken, zo trekt Jezus door de dood op weg naar het nieuwe leven.
De weg was lang om een uitweg te vinden die bevrijdde van onrecht, onderdrukking, dood en verderf.
De dood heeft niet het laatste woord. In feestelijk wit gloort het nieuwe begin. De opstanding en een nieuw leven.
terug