De diensten De diensten

Reguliere Erediensten
Aanvangstijd ochtenddienst
Zomerperiode: 9.30 uur (vanaf de 1e zondag na het begin van de zomertijd tot en met de 1e zondag na het begin van de wintertijd).
Winterperiode: 10.00 uur (vanaf de 1e zondag na het begin van de wintertijd t/m de 1e zondag na het begin van de zomertijd). 
Tijdens de kerkdienst wordt de gehele liturgie met de te zingen liederen via een beamer getoond.
De de dienst wordt met video opgenomen en gelijktijdig uitgezonden (gestreamd) via de link van kerkdienstgemistNa iedere dienst is er de mogelijkheid om na te praten over de dienst en samen koffie, thee  of limonade te drinken.
 
Ochtenddiensten met een speciaal karakter
Een aantal ochtenddiensten heeft een speciaal karakter. Deze diensten worden voorbereid in samenspraak met een werkgroep of commissie. Zo kennen we bijvoorbeeld de scholenzondag, jongerendiensten en diensten die worden voorbereid  met de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) of met de werkgroep Kerk & Israël.

Taizé-vieringen
Vieringen met gebeden, zang en momenten van stilte. Deze vieringen zijn er tweemaal per jaar en beginnen om 17:00 uur; zij worden afwisselend in de Ringvaartkerk of de Josephkerk gehouden.


Zie voor de komende erediensten de rechterkolom.
 
Vieringen Heilig Avondmaal Vieringen Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst, in de regel op vier zondagen in het jaar.Bovendien is er op Witte Donderdag een avondmaalsviering.Kinderen zijn harte welkom om mee te vieren. Van de ouders, die verantwoordelijkheid dragen, wordt verwacht dat zij hun kinderen op de viering voorbereiden. Vanaf groep 3 wordt er vanuit onze gemeente ook kindercathechese aangeboden. Zo worden ze op twee manieren voorbereid op het meedoen aan het Heilig Avondmaal. Tijdens de viering gebruiken wij een eigen liturgie. Naast wijn is er druivensap.