Missionaire arbeid Missionaire arbeid
  De taakgroep is belast met de organisatie van de Open-Deurdiensten en het verzorgen van Alpha cursussen. Voorts organiseert zij speciale bijeenkomsten met een missionair karakter. Giften voor het plaatselijke missionaire werk kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de kerk NL75 RABO 0345 2003 65. o.v.v. Taakgroep Missionaire arbeid.

Samenstelling:
Voorzitter  Rien van Beuzekom         rienvanbeuzekom@solconmail.nl 
Predikant  Peter Treep  
Penningmeester  Koos Post   
Alpha-cursus    Rien van Beuzekom   
Coördinatie Open-Deur Diensten.        Ger Goedvolk   
Evang. Ouderling  vacant  
          
Alpha-cursussen
Elk najaar wordt samen met de Hervormde Gemeente een Alpha-cursus georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. In de cursus worden de basisbeginselen van het christelijk geloof behandeld. In het voorjaar van elk kalenderjaar wordt een vervolgcursus op de Alpha-cursus georganiseerd. In oktober 2019 is in de Ringvaartkerk ook een interkerkelijke Youth-Alpha voor jongeren van 16 jaar tot 20 jaar gestart.
 
terug