Taakgroep Vorming & Toerusting Taakgroep Vorming & Toerusting
Binnen de taakgroep wordt het jaarthema voor onze gemeente uitgedacht, voorbereid en uitgewerkt. Onder de vlag van dit jaarthema organiseert en coördineert de taakgroep gespreksavonden, kringen, excursies, films en leerhuizen. Dit alles wordt gepresenteerd in een handzame folder die aan het begin van het seizoen verspreid wordt met ‘Over en Weer’. Ook ligt het bedenken en organiseren van de startzondag (of het startweekend) in de handen van de taakgroep. 
Heb je plannen of leuke ideeën voor activiteiten binnen de gemeente, neem contact op via: E: taakgroepvt@ringvaartkerk.nl

Leden:             Karel Aardse                                                                                        
                        Sipke Gelling                                                                              
                        Johan Knoester                                                                                   
                        Anton Sinke (voorzitter)                                                                        
                        Ds. Peter Treep    

Werkgroep Kerk en Israël
De kerkorde van de PKN spreekt over onze 'onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël' - zonder jodendom geen christendom. De werkrgroep ontwikkelt activiteiten voor de gemeente, gericht op verkenning van de de relatie kerk-jodendom. Een specifieke taak is de organisatie van de dienst op Israëlzondag, de eerste zondag in de maand oktober. 
Samenstelling/contactadres: vacant  
Ad interim: Aart Prinsen, Paralellweg-Z 40    prinsencommunicatie@hetnet.nl   0180-313329.
De classis Zuid-Holland heeft een interessante website over Kerk en Israël:
Kerk en Israël Zuid-Holland (kerkenisraelzh.nl)
                                                                      

 
terug