Vrijwilligers gevraagd voor vieringen in De Meander

Vrijwilligers gevraagd voor vieringen in De Meander
Vind u/ jij het belangrijk dat de bewoners de kerkviering kunnen bijwonen?! Geef je op als vrijwilliger. Wil je meer informatie, of een keer komen kijken bij de viering wat het inhoud, neem contact met mij op. 
Henk Kamminga, 06 – 288 30 857 , henkkamminga@solcon.nl

Omdat veel bewoners niet in staat zijn zelf naar de diensten te komen, moeten zij gehaald en gebracht worden. De vrijwilligers zijn hierin essentieel. 
Wat houd vrijwilliger zijn in:
  • Vanaf 15.00 uur de zaal inrichten en klaar maken voor de viering
  • Met de groep vrijwilligers afstemmen wie welke bewoner haalt
  • Viering van 16.00 – 16.45 uur met aansluitend koffie drinken
  • Vanaf 17.00 uur bewoners weer terug brengen naar hun appartement
  • Zaal opruimen en gezamenlijk afsluiten. Einde 17.15 / 17.30 uur

Het streven is dat bij een twee wekelijkse viering, elke vrijwilliger een keer per maand wordt ingezet. Vele handen maken licht werk. En bij voldoende vrijwilligers kan dit mogelijk nog minder, zodat het voor iedereen haalbaar blijft. De maandelijkse viering is op de laatste vrijdag van de maand. Bij een twee wekelijkse viering wordt dit de tweede en laatste vrijdag van de maand.
Jong en oud zijn welkom zich aan te melden als vrijwilliger.
 
terug