Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag
Al jaren volgen we de heel oude traditie van Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. We beginnen met een wandeling door het frisse, groene lentelandschap in Hitland, om daarna met alle wandelaars en andere belangstellenden in de Ringvaartkerk te genieten van een gezamenlijk ontbijt.

We starten op donderdagochtend 26 mei om 07:00 uur bij de Ringvaartkerk en vertrekken dan met de auto naar de parkeerplaats bij de golfbaan in het Hitlandpark. Vanaf deze plek begint de wandeling, die ongeveer 45 minuten duurt. Om 08:15 uur staat in de kerk een heerlijk ontbijt klaar (ook voor niet-wandelaars! )

Wil iedereen die komt ontbijten zich opgeven? We willen ook graag weten hoeveel kinderen er komen, zodat we ook andere drankjes kunnen verzorgen dan koffie en thee.

We eindigen ons ontbijt met een hemelvaartsdagviering om 09:00 uur, voorganger is ds. Rianne van Halsema.
We rekenen op een gezellige en drukke start van deze hemelvaartsdag. Wilt u uw deelname aan de wandeling en/of het ontbijt voor 18 mei a.s. doorgeven aan Annelies Legters: avhl@xs4all.nl of Wil Redert wredert@casema.nl
 
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Met genoegen kan de kerkenraad u meedelen, dat 118 stemgerechtigde en aanwezige gemeenteleden de voordracht van de kerkenraad voor het beroepen van een predikant unaniem (!) heeft overgenomen. Daarmee komt er een einde aan de vacature periode, die ontstond na het vertrek van ds. Peter Treep. Op zondag 15 mei zal de officiële afkondiging plaatsvinden. Vanaf dat moment hebben gemeenteleden vijf dagen de gelegenheid bezwaren in te dienen tegen de beroepingsprocedure.Als die niet worden ingediend, zal op zaterdag 21 mei a.s. de beroepingsbrief aan ds. Laura Nagelkerke worden overhandigd. Over het verdere verloop houden we u uiteraard op de hoogte!
 
Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderling, de pastoraal medewerker of diaken van uw wijk. U vindt de namen en contactgegevens in het jaarboekje. Ds. Pieter Hoekstra verzorgt in de vacante periode als ambulant predikant het pastoraat in onze gemeente.  Als u contact wenst met de predikant of als u die signalen krijgt uit uw omgeving, dan kunt u ook contact opnemen met Jannie van Bostelen, telefoon 0180 399111/ 0657560466,  e-mail jannievanbostelenboth@planet.nl 
 
Filmpjes om over na te denken... Filmpjes om over na te denken...

Regelmatig verrassen wij u met een videoblog via YouTube. Op die manier proberen we wat stof tot nadenken te geven. Deze videoblogs staan op ons eigen videokanaal voor de Ringvaartkerk. Klik op de afbeelding om alle films te kunnen zien.
 
Open kerk Open kerk
Koffieochtend, open kerk
Iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is de Ringvaartkerk open en staan de koffie en thee klaar. Naast het ontmoeten is er gelegenheid om in de kerkzaal de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken of een lid van de taakgroep pastoraat te spreken.
U bent, jullie zijn allen van harte welkom.

 
Kerkdienst live op internet Kerkdienst live op internet
Alle diensten in de Ringvaartkerk worden wekelijks gestreamd, zodat u thuis via de website de  vieringen zowel rechtstreeks als later kunt bekijken. Klik hiervoor op de knop hierboven. Op die manier zijn we als gemeente toch met elkaar verbonden.