Contacten Contacten
Ds. F.P. Treep Predikant (emeritus) predikant@ringvaartkerk.nl  
Drs P. Hoekstra  Predikant (ambulant) predikant@ringvaartkerk.nl 0343-447111
Ringvaartkerk kerkgebouw   0180-317144
Jeroen en Eveline Engelberts Beheerders Ringvaartkerk beheerder@ringvaartkerk.nl 0180-709054
Theo Legters Scriba scriba@ringvaartkerk.nl 0180-399140
Cornella Visser-Mol Voorzitter kerkenraad voorzitter@ringvaartkerk.nl 0180-314437
Pleun Mostert Voorzitter diaconie diaconie@ringvaartkerk.nl 0180-756401
Jan Jakobs Ledenadm./webmaster kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl 0180-315320
Anton Sinke Webmaster webmaster@ringvaartkerk.nl 0180-399012
terug