College van Diakenen College van Diakenen
Gemeentediaconaat
De diakenen voeren voor het gemeentediaconaat overleg in de pastorale wijkteams en ondernemen actie bij materiële en/of financiële problemen, bij opname in het ziekenhuis, bij het aanvragen van speciale voorzieningen, bij vervoer naar de kerkdiensten voor mensen die slecht ter been zijn of bij het aanvragen van de mogelijkheid om de diensten op afstand te kunnen volgen. 
Ook is er speciale aandacht voor het ouderendiaconaat en verzorgt de diaconie onder meer de jaarlijkse kerstattenties en een kerstmiddag voor ouderen. 

Verder ondersteunt de diaconie de deelname aan diaconale vakantieweken voor personen die niet op gebruikelijke wijze op vakantie kunnen gaan door handicaps, kwetsbare gezondheid, ouderdom of zorg voor een demente partner.

Contactpersonen:
- voor het gemeentediaconaat: uw wijkdiaken (zie: wijkindeling elders in het jaarboekje)
- voor vervoer naar de kerk: Evert-Jan van der Bel.
- voor het thuis beluisteren van de kerkdiensten: Maarten van ’t Hoff. 
- voor de diaconale vakantieweken: Evert-Jan van der Bel.          

ZWO (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
Met het oog op de nood in de wereld heeft de diaconie een afzonderlijke commissie die advies uitbrengt over mogelijke activiteiten en projecten en die de informatievoorziening hierover verzorgt. Hiertoe worden onder meer speciale themadiensten georganiseerd. De commissie zorgt ook voor de verspreiding van de bekende zendingskalenders.
Contactpersoon voor ZWO: Irene Stout.

Samenwerkingsverbanden
Het College van Diakenen is verder vertegenwoordigd in de volgende verbanden: 
- Vluchtelingenwerk Nieuwerkerk a/d IJssel
 - Diaconaal Platform Zuidplas
 In deze verbanden werken de lokale en regionale kerken samen om hun krachten op maatschappelijk gebied te bundelen.

Inloopmorgen in de “Ringvaartkerk”
De inloopmorgen in de “Ringvaartkerk” is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt om andere mensen te ontmoeten en een praatje te maken. U bent van harte welkom. Elke vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur staat koffie/thee klaar. Er is speelgoed voor de kleine kinderen.

Boekenmarkt
Elke tweede zaterdag van de maand is er in de Ringvaartkerk van 10:00 uur tot 13:00 uur een boekenmarkt. Naast boeken zijn er ook puzzels, cd's en lp's en wat curiosa.
Afwisselend is er een tafel met speelgoed, met gezelschapsspellen, met crea of met ’spullen voor de verzamelaar’. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie met wat lekkers erbij. De opbrengst van de boekenmarkt is voor kerkelijke doeleinden.
 
terug