Zondagsbrief Zondagsbrief
Voorwaarden voor het inleveren van kopy voor de zondagsbrief.
Uw mededeling, graag schriftelijk en redactioneel juist opgesteld, met ver­mel­ding van de naam van de afzender, moet uiterlijk donderdag om 19.00 uur, ingeleverd zijn via e-mail: zondagsbrief@ringvaartkerk.nl

De zondagsbrief is bedoeld voor korte, actuele berichtgeving en als herinnering voor activiteiten, die de komende week (weken) zullen plaatsvinden met een verwijzing naar ‘Over en Weer’ en de website voor meer informatie.
Daarom vragen wij u om uw berichten in de eerste plaats naar ‘Over en Weer’ (E: overenweer@ringvaartkerk.nl) en naar de website (E: kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl) te sturen, waar uitgebreidere informatie over de activiteit geplaatst kan worden. Daarnaast kunt u een korte samenvatting van uw bericht naar de zondagsbrief sturen.

Voor het plaatsen van berichten op de zondagsbrief gelden de volgende afspraken:
  • Berichten die ook in ‘Over en Weer’ geplaatst kunnen worden, zoals bedankjes voor attenties, worden niet op de zondagsbrief opgenomen.
  • Het gaat om berichten vanuit/betreffende onze gemeente.
  • Berichtgeving over ziekte van gemeenteleden wordt alleen door predikant of ambtsdragers (taakgroep pastoraat) geplaatst
  • Een bericht dat op meerdere zondagen opgenomen dient te worden, moet ook meerdere keren aangeleverd worden
  • De berichtgeving dient kort gehouden te worden. Maximaal 8-10 regels (halve paginabreedte, dit is gelijk aan 4-5 regels volledige paginabreedte, lettertype Corbel, grootte 10) 
  • De samenstellers behouden zich het recht voor uw berichtgeving in te korten, of bij plaatsgebrek niet op te nemen. U wordt van dit laatste uiteraard meteen in kennis gesteld. Vermeld s.v.p. dus altijd duidelijk van wie de berichtgeving komt.
terug