Zeven wegen van barmhartigheid Zeven wegen van barmhartigheid
Het jaarthema is ‘Opstaan en gaan!’ Hieraan wordt vorm gegeven door stil te staan bij de  zeven wegen van barmhartigheid (zoals beschreven in Mattheüs 25 vers 35).
Barmhartigheid is een actief woord. Het roept op tot actie. Ons hart spreekt en toont liefde als we de wereld in gaan.
In verschillende diensten zullen één of meer barmhartigheden centraal staan.
Lees verder om te zien wat er is gemaakt, gezegd en geschreven.
 
lees meer »
 
Opstaan en gaan! Opstaan en gaan!
Toelichting bij de symbolische schikking ter gelegenheid van startzondag 2021. Aan de hand van de zeven wegen van barmhartigheden (math. 25) wordt invulling gegeven aan het thema 'Opstaan en gaan!'.
lees meer »
 
Emeritaat ds. Peter Treep Emeritaat ds. Peter Treep
Uitleg bij de schikking ter gelegenheid van emeritaat ds. Peter Treep
lees meer »
 
Pinksteren 2021 Pinksteren 2021
Feest van Hoop
Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.

 
lees meer »
 
Afscheid ds. Marjolijn Verschoor Afscheid ds. Marjolijn Verschoor
Uitleg symbolische schikking voor het afscheid van ds. Marjolijn Verschoor
27 maart 2021
lees meer »
 
Veertigdagentijd en Pasen 2021 Veertigdagentijd en Pasen 2021
Ik ben er voor jou!
In de bijbel (Mattheüs 25, 35, 36) worden zeven werken van barmhartigheid genoemd. Deze barmhartigheden staan centraal in de schikkingen in de veertigdagentijd. Barmhartigheid bevat het woord hart. De schikkingen zijn gemaakt in de vorm van een open hart. Een hart dat open staat voor een ander. Zodat de ander ervaart “Ik ben er voor jou!” Jezus spoort een ieder aan om vanuit liefde naar elkaar om te kijken en te zorgen voor elkaar.
 
lees meer »
 
Advent 2020 Advent 2020
Het Goede Leven, #Durf te Leven. Bloeien in Gods Licht.
Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan/mag bloeien in Gods Licht. De kerk wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht. 
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Toelichting
In het midden van de schikking staat een kruis, ter nagedachtenis aan de overleden gemeenteleden en aan hen die we missen. Het kruis verwijst ook naar het lijden en de opstanding van Jezus. De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht.
De witte rozen en klimop staan in verbinding met het kruis als teken van de band met God.

Een band die blijft,
want Christus schrijft
de dagen van ons leven
tot Gods verhaal
in nieuwe taal,
zo liefderijk gegeven.

Een band die blijft,
want Christus deelt jouw levensdagen.
 
 
Dankdag 2020 Dankdag 2020


De schikking voor dankdag voor gewas en arbeid op 8 november 2020