Taakgroep Erediensten Taakgroep Erediensten
De taakgroep bespreekt allerlei zaken rondom de erediensten en besteedt aandacht aan de liturgie van de eredienst binnen onze gemeente, om deze zo verantwoord mogelijk te laten verlopen en om een gevarieerd aanbod van erediensten te realiseren. De taakgroep zorgt verder voor de roosters van de kerkdiensten, organisten en lectoren en voor de coördinatie van bijzondere diensten (laatste zondag kerkelijk jaar, Stille Week, Pasen, Kerstnacht, Oecumenische vieringen, SHH, Vespers etc.).

Symbolische schikkingen
De werkgroep Symbolische schikkingen valt onder de taakgroep Erediensten. Hierin zijn actief:
Anneke Dambrink, Anne Marck, Pleun en Sjanie Mostert, Lia van der Ploeg, Marjon Veenema en Anita van IJsseldijk.

Sunday Half Hour
Kort, krachtig en inspirerend, dat is de insteek van de Sunday Half Hourdienst. Boeiende sprekers geven een nieuwe verrassende kijk op een (actueel) thema. Elke 3e zondag van de maand wordt deze jongerendienst gehouden om 12:15 uur in het Ontmoetingscentrum. De dienst duurt ongeveer 45 minuten, en is vooral gericht op jongeren vanaf 16 jaar en iedereen die zich jong voelt.

Het speciale van deze bijeenkomsten in vergelijking met gewone kerkdiensten bestaat uit: 
  • Een later aanvangsuur (12.15 uur) 
  • Een andere frequentie (iedere 3de zondag van de maand)
  • Een vereenvoudigde liturgie (korte tijdsduur)
  • Een combo dat de liederen begeleidt 
  • Liederen uit meerdere bundels 
  • Aan het eind van de bijeenkomst wordt er een collecte gehouden
  • Voor en na de dienst is er koffie, thee of limonade in het SHH Café
  • Na de dienst is er de mogelijkheid om na te praten met de voorganger, bezoekers en leden van de commissie.
Heb je vragen of wil je misschien meewerken met de SHH commissie? Neem dan contact op met: Martijn Robbemond E: martijnrobbemond@hotmail.com
Kijk ook eens op de SHH Facebook pagina http://www.facebook.com/SundayHalfHour of op de website http://www.ringvaartkerk.nl/index.php/taakgroepen/jeugd.html

Organisten
De erediensten worden muzikaal begeleid door het orgel. Incidenteel wordt gekozen voor een aanvullende muzikale ondersteuning. Binnen de gemeente zijn de volgende organisten regelmatig aanwezig voor de muzikale begeleiding:
 
organisten   organisten@ringvaartkerk.nl
Arie Baars    
Arjan van Driel   c.nederlof4@kpnplanet.nl
Rob van Esseveldt   rjvanesseveld@telfort.nl
André Kaptein   andkap@versatel.nl
Ger Redert   gj.redert@casema.nl
Erik den Toom   hdentoom@casema.nl

Kinderkoor Entree
Op zondagmiddag (behalve de 4de zondag van de maand) repeteert het kinderkoor Entree in de Ringvaartkerk van 17:00 uur tot 17:45 uur. Het koor staat onder leiding van Vincent Spoeltman. Alle kinderen van 5 tot 10 jaar zijn van harte welkom en natuurlijk is eerst een keer meekijken/ meedoen mogelijk.
Voor meer informatie: Annelies Legters:  E: avhl@xs4all.nl

Anthem
Elke zondagavond repeteert het koor Anthem van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Ringvaartkerk. Het koor staat onder leiding van dirigent Vincent Spoeltman. Ben je tussen de 15 en 50 jaar, kom dan gezellig een keer meezingen! Voor meer informatie kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden of op onze Facebookpagina.
Secretaris: Lisanne Solleveld-Zuidema E: info@jongerenkooranthem.nl.  

Cantorij 
Elke dinsdagavond oefent de cantorij van 19.30 uur tot 20.45 uur in ons kerkgebouw o.l.v. Nelleke v.d. Berge – Duiser. 
De cantorij verleent regelmatig medewerking aan de erediensten.

Contactpersoon: Marjon Veenema                                                                                
Cantor:             Nelleke van den Berge-Duiser                                                     
                                                                       
Taizé-vieringen
Deze diensten, in de stijl van de oecumenische broedergemeente Taizé, zijn vieringen met gebeden, zang en momenten van stilte. Tweemaal per jaar komen we bij elkaar in een sfeer waarin oranje en kaarslicht de boventoon voeren: een moment van bezinning, een rustpunt in de week binnen onze drukke en bezige wereld. De liederen zijn eenvoudig, worden diverse keren herhaald en hebben daardoor een meditatief karakter. 
De vieringen worden georganiseerd samen met de St. Josephkerk; muzikale samenwerking met o.a. leden van de Ontmoetingskerk uit Zevenhuizen. 
De vieringen vinden plaats op zondagmiddag om 17.00 uur in de Ringvaartkerk of de Josephkerk.
Contactadres: Catie van Westing. 

Oecumenische avondgebeden
De oecumenische werkgroep ‘Avondgebeden’, bestaande uit leden van St. Josephkerk en de Ringvaartkerk, organiseert tijdens de veertigdagentijd na de Aswoensdagviering avondgebeden. Hierin wordt ruimte geboden voor bezinning, stilte en gebed. 
Uitgangspunten daarbij zijn: de orde van de completten - één van de getijdendiensten uit de overlevering van de kloosters sinds de 5deeeuw - en de wijze waarop  deze vieringen  zijn opgenomen in het Dienstboek van de PKN. 
De avondgebeden vinden plaats op de woensdagavonden en beginnen om 20.30 uur.
De Aswoensdagviering is in de St. Josephkerk, aanvang 19.30 uur.
Contactpersoon: Catie van Westing. 

Werkgroep oecumenische vieringen
Deze werkgroep, waarin  alle Nieuwerkerkse kerken zijn vertegenwoordigd,  organiseert de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Tijdens deze week, de derde week van januari, is er elke avond een avondgebed of andere activiteit in één van de Nieuwerkerkse kerken. De week wordt afgesloten met een feestelijke viering op zondagavond waarin alle kerken participeren.
De aanvang op alle avonden, ook de afsluitende viering, is 20.00 uur. 
De werkgroep wil het oecumenische gedachtegoed stimuleren: de nadruk ligt op wat ons verbindt en samenbindt. Ook wordt onderzocht of er nog meer oecumenische vieringen mogelijk zijn.
Contactpersoon: Catie van Westing. 
 
terug