ZWO project 2023 ZWO project 2023

“Samen één aarde” dat is het jaarthema van de Ringvaartkerk

Na een goed en succesvol project voor het NEST in Beiroet, Libanon, met een opbrengt van ruim €10.000,00, heeft de ZWO-groep gezocht naar een nieuw jaarproject voor de Ringvaartkerk wat aansluit op het jaarthema “Samen één Aarde”.

Dit is erg dat makkelijk gezegd vanuit onze situatie, naast alle grote problemen zoals in Oekraïne en Turkije, willen we ook oog houden voor de vele kleine projecten die de aandacht verdienen zoals reis van onze jongeren naar Gambia, het werk van Kerk in Actie wereldwijd en ga zo maar door.

De ZWO-groep heeft gezocht naar een project waar het thema van dit jaar goed tot uiting komt. We hebben dat gevonden in het project van Trukajaya op Java met de titel.


“Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië”.
Hier wordt geprobeerd om in balans met de natuur te telen en dat is een hele opgave. Ook in Nederland zijn we ons steeds meer bewust dat je moet produceren in balans met de natuur en in Indonesië is dat niet anders. Telen zonder chemie en of kunstmest is een hele uitdaging. Ziekten en plagen zijn voortdurend een bedreiging voor een goede opbrengst

U bent van ons gewend dat wij in de 40 dagen voor Pasen, een tijd van inkeer en verstilling, het jaar project van de ZWO op een of andere manier voor U zichtbaar proberen te maken. Ten einde in deze periode wat extra geld in te zamelen voor dit project. We hebben een oude aquariumbak van ds. Peter Treep waarin we 6 veldjes hebben gemaakt die de akkers van Javaanse boerinnen en boeren symboliseren.

Eén veldje hebben we al ingezaaid en dat begint al te kiemen.

De bak staat door de week in de hal van de kerk en zichtbaar voor iedereen en op zondag in de kerkzaal

De bedoeling is dat we op 1e Paasdag alle veldjes hebben ingezaaid, maar daar hebben we uw steun hard voor nodig. Ieder veldje staat voor een bedrag van € 400,00 en iedere keer als we dit bedrag gehaald hebben zaaien we een nieuw veldje in en met uw inzet hebben we dan op 1e Paasdag alles ingezaaid.

Tijden de zondagse erediensten in de 40 dagen tijd zal er, wanneer er voor het project gecollecteerd wordt, door een van ons wat over het project worden verteld en toegelicht. Zo is er op 19 maart is er een bijzondere dienst waarin dhr. Geert Klaasen van Kerk in Actie die het project regelmatig bezoekt, ons wat zal vertellen over het project u kunt dan aan afloop van de dienst met hem in gesprek.

Laten we deze boerinnen en boeren op Java niet teleurstellen en daarom beveel ik dit project van harte aan bij u uw kunt bijdrage storten op

Banknummer. NL89 RABO 0345 2518 14 t.n.v. ZWO-project Java of via de betaal app van appostel 

terug