Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
Zondag 22 januari is de gezamenlijk afsluitende viering waarin leden van alle kerken  participeren.
De viering is in kerkgebouw De Lichtkring, voorganger is de heer Leen Koster, terwijl het koor Camerata  deze viering feestelijk opluistert. De lectoren komen uit alle kerken. Na afloop kan er nagepraat worden bij koffie of thee.
Dit jaar werd het materiaal van deze Week voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota; zij kozen voor het thema: “Doe goed, zoek recht” naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17: 
Samen deze week beleven, samen optrekken, samen vieren, maar vooral: samen bidden: de leden van de werkgroep die deze avond hebben voorbereid kijken er naar uit.

Alle avonden beginnen om 20.00 en iedereen is van harte welkom in iedere kerk!
terug