Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft op dinsdag 19 april aan de kerkenraad een predikant voorgesteld ter vervulling van onze vacature. In haar verslag heeft de commissie verantwoording afgelegd over de gevolgde procedure en de toetsing van kandidaten aan het vastgestelde profiel. De keuze voor de voorgedragen predikant was een unaniem besluit van de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de voordracht met algemene stemmen overgenomen en nodigt de gemeente uit om op 9 mei om 19:30u bijeen te komen voor de verkiezing. Aansluitend zal de kerkenraad bij een positief besluit formeel beslissen tot het uitbrengen van een beroep.
 
terug