Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft in de periode november-december haar voorbereidingsfase afgerond en is in januari met de wervingsfase begonnen. De vacature wordt landelijk  bekend gemaakt en de commissie zal contact zoeken met predikanten die via het landelijk mobiliteitsbureau of vanuit de gemeente zijn voorgedragen. Geïnteresseerde predikanten kunnen tot 13 februari rechtstreeks te reageren via het mailadres beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl
 
terug