Veertigdagentijd en Pasen 2022 Veertigdagentijd en Pasen 2022
1e lijdenszondag – 6 maart
Lezing: Lucas 4: 1-13
Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld. Dit wordt gesymboliseerd door de schaal met zand. Daarin ligt een steen en een brood als teken van de eerste uitdaging. De grote bladeren zijn het teken van de beproeving die zegt dat Jezus de macht van de wereld in handen kan krijgen. De bladeren zijn tevens de dragende handen. Want net als Jezus in de woestijn mogen we ons gedragen weten als het leven zwaar is.

 
2e lijdenszondag – 13 maart
Lezing: Lucas 9: 28-36
De jute lap is een heel klein stukje gezakt, waardoor het paars een beetje zichtbaar wordt.
In de stenen berg staan drie verschillende witte bloemen als teken dat Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op gaat.

 
3e lijdenszondag – 20 maart
Lezing: Lucas 13: 1-9
In de lezing gaat het over vrucht dragen. Dit wordt verbeeld door de tak met knoppen, die langzaam uitlopen. Voorbeeldig geduld leidt tot de nieuwe wereld. De jute lap is iets verder naar beneden geplaatst.


 
4e lijdenszondag – 27 maart
Lezing: Lucas 15: 11-32
In de gelijkenis van de verloren zoon staat het huis van God de Vader centraal. Iedereen wordt met open armen ontvangen. De takken zijn gebonden in de vorm van vreugdevolle armen omhoog. De ellende van de verloren zoon wordt verbeeld met de disteltak onderaan de open armen. Het boetekleed van de verloren zoon is verder naar beneden gezakt en maakt het licht naar Pasen nog beter zichtbaar. De liturgische kleur is roze; het paars van de lijdenstijd vermengd zich met het licht van Pasen dat langzaam doorbreekt.

 
5e lijdenszondag – 3 april
Lezing: Lucas 20: 9-19
De druivenstronk en de druiven verwijzen naar de gelijkenis van de man met een wijngaard. De Heer zendt uiteindelijk zijn zoon om de pacht te innen, maar zij doden Hem. De jute lap is tot bijna op de grond gezakt. Pasen komt steeds dichterbij


 
6e lijdenszondag – 10 april
Lezing: Lucas 22:1-23, 56
De guirlande van klimop als beeld van trouw loopt naar boven langs de zuil als opgang naar Jeruzalem. Op de zuil staat een poort gevormd door naar elkaar toegebogen bladeren.
Achter de poort staat een kruis: “Heden Hosanna … morgen kruisigt hem.”
 
Witte Donderdag – 14 april
Lezing: Joh. 13: 1-15
De jute lap ligt op de grond en onderin kleurt de zuil wit. Op de zuil de symbolen die verwijzen naar de voetwassing (handdoek en water) en het laatste avondmaal (brood en druiven). 
Goede vrijdag – 15 april
Lezing: Joh. 18: 1 tot 19:42
De jute stof ligt om de zuil heen. Onderin is de zuil nu zwart  gekleurd als teken van rouw. Jezus is gekruisigd. Op de zuil staan de drie kruisen met daaronder rode bloemen die druppels bloed symboliseren. Het zijn 5 bloemen passend bij het aantal zintuigen (voelen, ruiken, zien, horen, proeven)
 
Stille zaterdag – 16 april
Lezing: Lucas 24: 1-10 (11)
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan. Alles komt goed. De zuil is leeg en de jute lap ligt eromheen. Acht witte bloemen symboliseren de nieuwe dag. De achtpuntige ster geeft licht in deze paasnacht.

 
Pasen – 17 april
Lezing: Joh. 20: 1-18
Alles komt goed. De Heer is waarlijk opgestaan! De schikkingen van de afgelopen weken komen nu samen in een vreugdevolle, bloeiende schikking. Het einde werd een nieuw begin. Het jute boetekleed is helemaal afgeschud. De zuil is omwikkeld met witte stof; de kleur van het Licht van Pasen.
 
terug