Nieuwe predikant! Nieuwe predikant!
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat ds.Laura Nagelkerke het beroep, dat we als gemeente op 21 mei j.l op haar hebben uitgebracht, van harte heeft aangenomen. Daarmee komt er een einde aan de vacante periode. 
De komende tijd zullen voorbereidingen worden getroffen voor de verbintenisdienst, die op 28 augustus a.s. om 14:30 uur zal plaatsvinden in onze Ringvaartkerk. Wij houden u daarvan op de hoogte!
terug