Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023 Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2023

Tussentijds resultaat van Actie Kerkbalans (17-05-2023)

Het kan u haast niet ontgaan zijn, in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen?

Op dit moment is ongeveer 59,25% aan reacties binnen. We hebben bijna €144.000 toegezegd gekregen, waarvan 55,72% ontvangen. We hopen op een totaal van minstens € 150.000.
Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
terug