Profiel van de predikant Profiel van de predikant
De kerkenraad heeft - gehoord de gemeente - dit profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. Kent u namen van voorgangers die voldoen aan dit profiel én die u geschikt acht voor onze gemeente, dan kunt u zijn/haar naam doorgeven via beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl, voorzien van uw naam en een korte motivatie.
terug