Pinksteren 2022 Pinksteren 2022
‘Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.’ (Ezechiël 36:26)
Het versteende hart ligt naast het vuur. Vanuit het vuur van de Heilige Geest komt het gouden hart naar boven. De vlammen zijn gemaakt met rode en oranje bloemen. De anthuriums worden ook wel tongen van vuur genoemd. En daarom heel symbolisch in deze pinksterschikking. Ons hart mag spreken en kan liefde tonen als we opstaan en gaan.
Het volgende gedicht sluit hier mooi bij aan:

De Geest beweegt
De Geest is het die harten raakt, in vuur en vlam zet, inspireert, samenbrengt, energie geeft.
De Geest is het die mensen beweegt en waar mensen enthousiast over zingen.
Door de Geest bewegen mensen over grenzen.
(Bron: https://www.symbolischschikken.nl/pinksteren/basisschikkingen/)
 
terug