Opvangcentrum voor jongeren in Libanon Opvangcentrum voor jongeren in Libanon

In deze video - vertoond tijdens het collectemoment in de dienst van 3 april j.l. - ziet u een samenvatting van het kerkelijk werk in Beiroet. 
Het zijn stukjes uit een televisie reportage van ‘Petrus’ nog te zien via NPO Plus en een stukje uit de kerk waar van Ds. Van Saane en zijn gezin lid zijn, terug te zien via YouTube. Voor een gedegen toerusting van predikanten in met Midden-Oosten is uw steun voor “Het NEST” van harte aanbevolen. Zij hebben onze steun hard nodig om dit werk mogelijk te maken. U kunt uw gave geven via de QR code of gewoon via de bank het nr. van de ZWO is: NL89 RABO 0345 251814.
 
terug