Opstaan en gaan! Opstaan en gaan!
Barmhartigheid is een actief woord. Het roept op tot actie. De schoenen die vanuit het hart lopen geven deze beweging weer. Ons hart spreekt en toont liefde als we de wereld in gaan. De schoenen zijn verschillend om te laten zien dat iedereen anders is en op een andere manier zijn/haar warmhartigheid toont.
In elke schoen staat een symbool dat verwijst naar één van de zeven barmhartigheden. Met de korenaren en het water kunnen de hongerigen en dorstigen worden voorzien. Het huisje laat zien dat we vreemdelingen binnen willen laten. De kledingstukken zijn het teken voor het kleden van de naakten. Aandacht aan de zieken en gevangenen wordt gegeven door het plantje met de kaart en de Amnesty kaars die in een gevangen schoen staat. Tot slot symboliseert het kruisje het begraven van de doden.

Opstaan en gaan
Vandaag is de startzondag,
het begin van een nieuwe tijd.
Centraal staan dit jaar zeven wegen:
zeven wegen van barmhartigheid.

Symbool voor diversiteit van de gemeente
loopt uit het hart steeds een verschillende schoen.
Ons hart loopt over van liefde.
Ons hart vertelt wat we moeten doen!

Het vertelt ons om naakten te kleden,
mensen te bezoeken in de gevangenis;
om zieken goed te verzorgen
en te voeden wie hongerig of dorstig is.

Het vertelt ons doden respectvol te begraven,
vreemdelingen binnen te laten en onderdak te geven.
Ons hart spreekt een warmhartige taal.
Daarnaar luisteren leidt naar een liefdevol leven
en een beter bestaan, voor ons allemaal!
(Gedicht geschreven door: Marga van der Ploeg)

 
terug