Kindernevendienstproject voor Veertigdagentijd en Pasen

Kindernevendienstproject voor Veertigdagentijd en Pasen
Zondag 18 februari 2024 – Marcus 1:12-15
Wie heb je nodig?
Jezus wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen blijft. Daar wordt hij door de Satan (de ‘tegenstander’ van God) op de proef gesteld. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die hem dienen.
In de woestijn is het kaal en stil. Is het een nare of een fijne stilte? In de stilte hoort Jezus een stem die hem probeert weg te leiden van God. Maar Jezus luistert naar een andere stem.

Zondag 25 februari 2024 – Marcus 9:2-10
Een vleugje hemel
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’

Zondag 3 maart 2024 – Johannes 2:13-22
Een heilige plaats
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader.
Soms pas je je gedrag aan aan het moment en de plek waar je bent. Daarover gaat het ook in het Bijbelverhaal van vandaag. 

Zondag 10 maart 2024 – Johannes 6:4-15
Geef maar door
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Hij vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg te zijn voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.

Zondag 17 maart 2024 – Johannes 12:20-33
Een boodschap voor jou
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Er klinkt een stem uit de hemel: God zegt dat Hij zijn grootheid zal tonen. Jezus zegt dat die boodschap geklonken heeft voor de mensen die erbij staan.
In het verhaal van vandaag klinkt de stem van God. God vertelt hoe geweldig Jezus is. Hij vertelt het niet voor Jezus zelf, maar voor de mensen die erbij staan. 

Zondag 24 maart – Palmpasen – Marcus 11:1-11
Op weg naar Jeruzalem
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.’

Toen Jezus binnenkwam in Jeruzalem, juichten de mensen ook voor hem. Vandaag juichen wij met hen mee. Wat een feest! Maar tegelijk is het ook het begin van de Stille Week, waarin we Jezus’ lijden en sterven zullen gedenken. Het is dus een zondag met verschillende gevoelens. 

Zondag 31 maart – Pasen – Johannes 20:1-18
Waar ben je?
Maria van Magdala ontdekt dat het graf leeg is. Ze vertelt het aan Petrus en een andere leerling, die meteen met haar meegaan. Als Maria weer alleen is, ontmoet ze Jezus. Ze denkt eerst dat het de tuinman is, maar als hij haar naam noemt antwoordt ze: Rabboeni! (Meester!) Jezus vertelt dat hij zal opstijgen naar de Vader.

Maria ontmoette Jezus in de tuin. Ze had het eerst niet eens door, maar hij was er echt! Waar ontmoet jij Jezus of God? 
Bron: Kind op zondag, kindopzondag.nl
terug