Film op de vrijdagavond Film op de vrijdagavond
Vrijdag 13 november 2020, 20.00 uur
Capharnaüm
Hoofdpersoon in deze Libanese film is het twaalfjarige straatschoffie Zain, dat in een verwaarloosd gezin in Beiroet probeert te overleven. Officieel bestaat hij niet eens, als blijkt dat zijn ouders hem nooit hebben aangegeven bij de burgerlijke stand. Hij ontvlucht het gezin wanneer zijn elfjarig zusje wordt uitgehuwelijkt aan de hoogste bieder en vindt tijdelijk een plekje bij de Ethiopische vluchtelinge Rahil. Als hij door de politie wordt opgepakt, klaagt hij zijn ouders aan, omdat ze hem op de wereld hebben gebracht zonder voor hem te zorgen. De film geeft een indrukwekkend beeld van de verpaupering in een chaotisch land: de armen zonder scholing, de vluchtelingen zonder status en arbeidsmigranten zonder papieren. Hoe durven zij te leven?

Vrijdag 22 januari 2021, 20.00 uur
Lazzaro Felice
In het afgelegen Italiaanse dorpje Inviolata worden de boeren uitgebuit door markiezin Alfonsina de Luna en haar helper Nicola. Op hun beurt profiteren de boeren weer van de naïeve, behulpzame Lazzaro. Alles verandert als de vriendschap tussen Lazzaro en Tancredi, de onwillige zoon van de markiezin, ertoe leidt dat hij - door de tijd heen - aankomt in de moderne wereld van de stad, waar de weggevoerde boeren er niet beter op geworden zijn. ‘Lazzaro Felice’ is een sprookjesachtige film die de onbevangen onschuld verbeeldt tegen de achtergrond van het oude feodaal uitgebuite platteland enerzijds en de moderne, verkilde stad anderzijds. Waar is het goede leven en wie heeft het in handen?

Vrijdag 19 februari 2021, 20.00 uur
Sorry we missed you
In de nasleep van de economische crisis neemt de werkloze Ricky een baan aan als zelfstandig pakketbezorger en steekt zich daarvoor in de schulden als hij een busje moet aanschaffen. Zijn baas Maloney legt hem uit dat hij geen werknemer is, maar ‘mede-eigenaar’. Hij moet zich echter wel aan de spelregels van het bedrijf houden. Als blijkt dat hij door zijn opdrachtgever steeds meer onder druk komt te staan en zijn gezin daarvan de dupe dreigt te worden, maakt hij de keuze om te durven leven en zijn contract te verbreken. Maar dat heeft consequenties... ‘Sorry we missed you’ is een aanklacht tegen het neoliberale systeem met zijn hoge werkdruk, nulurencontracten, flexbanen en ontmenselijking. 

Vrijdag 12 maart 2020, 19.30 uur, inloop 19.00 uur
Hugo familiefilm
In een Parijs treinstation anno 1930 verschuilt het weesjongetje Hugo zich in de gangen, nissen en trappenhuizen. Hij onderhoudt in navolging van zijn overleden vader het klokkenmechaniek, al weet niemand dat. Tussen alle reizigersdrukte is Hugo druk met zijn eigen zoektocht: het vinden van ontbrekende onderdelen om zijn 'automaton' tot leven te wekken, een mensachtig robotje dat een boodschap van zijn vader bevat. Er is nòg iemand die omziet naar het verleden om zich daarmee te verenigen: de geruïneerde filmmaker Georges Méliès, die de cinema de wereld van droom en fantasie introk. ‘Hugo’ is een wervelende film voor jong en oud, gebaseerd op het kinderboek De uitvinding van Hugo Cabret van Brian Selznick, die naast het avonturenverhaal duidelijk maakt hoezeer de filmwereld een vormende invloed op mensen heeft.
terug